Sleutelcompetentie: digitale competenties

De eindtermen onder deze sleutelcompetentie zijn op drie bouwstenen gebaseerd.

De eerste bouwsteen zet in op het beheersen van basisprogramma’s om te creëren, participeren en interageren met als doel jongeren op een efficiënte manier met de desbetreffende technologie te leren werken.

Basiskennis informatica 

De eindtermen die onder de tweede bouwsteen vallen, focussen op basiskennis en vaardigheid op het vlak van informatica. Leerlingen voorbereiden op een leven en loopbaan in een snel evoluerende digitale wereld noodzaakt dat die leerlingen de onderliggende werking van digitale infrastructuur en toepassingen begrijpen en leren programmeren.

De laatste bouwsteen zet in op verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie. Een belangrijk aspect hiervan is dat leerlingen met portretrecht, intellectueel eigendomsrecht en licenties omgaan en het toepassen.

E-identiteit en e-reputatie 

De manier waarop de digitalisering van informatie en communicatie het leven en de relatie met anderen beïnvloedt, heeft namelijk ethische, sociale, juridische en economische aspecten. Het beheren van de e-identiteit en e-reputatie zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Meer informatie en lesmateriaal over sleutelcompetenties 

16 sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe eindtermen. De eindtermen worden geformuleerd in functie van deze sleutelcompetenties en niet langer in functie van vakken of leergebieden. Klik door voor heldere informatie bij de competenties.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pexels