In je klas omgaan met trauma

Veel kinderen en jongeren krijgen te maken met ingrijpende gebeurtenissen die kunnen leiden tot chronische stress of zelfs trauma. Dit kan een impact hebben op hun sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor ze het ook vaak op school moeilijk vinden en hun welbevinden in het gedrang komt. Ze kunnen problemen ondervinden op het vlak van zelfontplooiing, concentratie, sociale vaardigheden …

Op school kan dit leiden tot leermoeilijkheden of problematisch gedrag zoals ruzie maken, boos worden, de leerstof niet onthouden, geen motivatie …  Voor leraren en scholen is het vaak moeilijk om deze signalen te herkennen en hier correct op te reageren. Afspraken maken, straffen of belonen, werken vaak niet waardoor problemen escaleren.

School belangrijk 

Toch is de school heel belangrijk omdat het een dankbare plek is waar leerlingen zich veilig kunnen voelen. Ze kunnen opnieuw veerkracht en stabiliteit vinden. Dit bevordert het verwerkingsproces en vergroot de kans dat deze leerlingen positief ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op schools vlak.

Kennis over trauma en cultuursensitief werken kan van pas komen voor verschillende doelgroepen. Veel kinderen en jongeren krijgen in hun leven te maken met ingrijpende gebeurtenissen (ACE’s of Adverse Childhood Experiences).

Leraar als vertrouwenspersoon 

'Als leraar speel je een belangrijke rol', zegt psychologe Gerlind Wissing van Toppunt Gent vzw. 'Je bent voor die leerling een vertrouwenspersoon waarbij hij of zij zich veilig voelt. Die vertrouwensband is belangrijk. Het zit in de kleine dingen. Contactmomentjes, opmerkzaamheid ... Duidelijk maken dat je betrokken bent en contact wil maken. Deel natuurlijk de signalen die je opvangt. Met je CLB of zorgmedewerkers.'

Door KlasCement | Bijgewerkt: 06-02-2020
Pexels