Veilige schoolomgeving en schoolroutes

In België zijn per dag 14 kinderen betrokken bij een verkeersongeval op weg naar school. Veilige schoolomgevingen en schoolroutes dragen in grote mate bij tot het uit de wereld helpen van dergelijke drama’s. Helaas brengen steeds meer ouders hun kind met de auto naar school. Daardoor worden schoolbuurten gevaarlijker voor wandelaars en fietsers. En kiezen nog meer ouders ervoor om hun kind met de auto naar school te vervoeren ...

Voorrang voor wandelen en fietsen

Gelukkig kunnen we die vicieuze cirkel doorbreken, bijvoorbeeld door in te zetten op schoolomgevingen en schoolroutes die voorrang geven aan stappers en trappers, en niet aan auto’s. Zo ontstaat een openbare ruimte waarin kinderen zich zelfstandig kunnen, willen én mogen verplaatsen. Naar school, vrienden, de sportclub, het park ... in alle windrichtingen.

Focus op kennis en vaardigheden

Verder kunnen we kinderen, vanaf jonge leeftijd, de kennis en vaardigheden bijbrengen die hen helpen om zich vlot en veilig te verplaatsen. Denk maar aan lessen rond verkeersregels of verkeersveiligheid.

Kijk van het kind op verkeer

Kinderen hebben een unieke kijk op de wereld. Ook op thema’s als verkeer en mobiliteit. Het is dan ook een enorme meerwaarde om kinderen bewust te betrekken in het mobiliteitsdebat. De klas is daarvoor het perfecte platform.

Recepten voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes

Verschillende organisaties die werken rond duurzame mobiliteit hebben beproefde recepten om schoolomgevingen en schoolroutes veiliger en kindvriendelijker te maken, en jonge weggebruikers te versterken. Vaak zijn het oplossingen op maat, samengesteld in overleg met alle belanghebbenden: van leerlingen en leerkrachten over ouders en buurtbewoners tot gemeente en politie. Check de leermiddelen onderaan om die oplossingen te ontdekken.

Deze themapagina werd samengesteld door KlasCement in samenwerking met MOBIEL21.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
MOBIEL21