Zelfmoordpreventie op school

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) is de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid en werkt nauw samen met de organisaties met terreinwerking: het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de CGG Suïcidepreventiewerking (CGG-SP).

Gezamenlijk aanbod

Op deze themapagina kan je het gezamenlijk aanbod rond zelfmoordpreventie terugvinden voor leerkrachten, directie en ander onderwijspersoneel. Dit aanbod is wetenschappelijk onderbouwd, zo ben je zeker dat je juiste informatie geeft aan de leerlingen, de collega’s, de ouders en andere betrokkenen.

Hoe aanpakken?

Weet immers dat werken rond een thema als ‘zelfmoord’ in de klas of op de school wat teweeg kan brengen. Wees je dan ook bewust van de risico’s. Op de webpagina zelfmoord1813.be/samen-voorkomen kan je tips en informatie vinden hoe je dit op een goede en zorgzame manier kan aanpakken.

Organisaties

Neem ook eens een kijkje op de organisatiepagina's op KlasCement:

Lesmateriaal

Advies en consult-lijnen

Vorming zelfmoordpreventie voor leerkrachten, schoolpersoneel

Voor een duidelijk overzicht kan je terecht op https://www.zelfmoord1813.be/vormingen

Beleidsondersteuning zelfmoordpreventie op school

Tiendaagse Geestelijke Gezondheidszorg en de werelddag Suïcidepreventie

Geestelijke gezondheid en zelfmoordpreventie is uiteraard niet iets dat je in de klas enkel op een bepaalde datum behandelt, maar volgende data kunnen als kapstok dienen om nog eens extra aandacht te hebben voor het thema.

 

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay