Zelfstandig leren met ICT

ET 4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Met zelfstandig leren bedoelen we dat leerlingen nieuwe leerstof krijgen en verwerken, waarbij de computer als het ware de rol van de leraar overneemt. 

De werkvorm waarbij de leerling stapsgewijs geleid wordt naar de sites waar informatie te vinden is, en door gerichte opdrachten te krijgen waarbij je informatie moet verwerken, is hier een voorbeeld van.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay