Zoeken, bewerken en bewaren van informatie

ET 6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

Het zoeken van informatie situeert zich hier gedeeltelijk in de ‘elektronische bibliotheek’ die op cd-roms, de schoolserver of op het internet staat. Wij denken aan elektronische encyclopedieën, vertaalwoordenboeken, educatieve cd-roms met tekst, beeld, geluid, animatie … en uiteraard webpagina’s. De leraar leert de leerlingen onder andere werken met zoekrobots.

Leerlingen verwerken digitale informatie

Met het verwerken van informatie bedoelen wij bijvoorbeeld dat ze bepalen wat er interessant is in het kader van hun doel of opdracht; de informatie gebruiken om oplossingen te geven voor een vraag of een opdracht; informatie ordenen om ze nadien te kunnen voorstellen aan anderen en dat ze de informatie weergeven onder een andere vorm, zoals een grafiek, schema, affiche ... 

Het begrip digitale informatie mag je ruim interpreteren en omvat ook het omzetten van informatie naar een elektronische drager.  

  • Voor informatie verwerken gelden hier de beperkingen voor het basisonderwijs zoals verwerkingsniveau, afstandsniveau en tekstsoorten die de eindtermen/ontwikkelingsdoelen voor lezen vastleggen.
Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay