Toll-net

In tal van activiteiten (Toll-cursus, Toll-communities, Workshops, … ) ondersteunen wij docenten uit de volwasseneneducatie in het aanmaken van e-materiaal.

Op deze website willen wij docenten er toe aanzetten om dit materiaal ook te delen.

Vele handen maken immers licht werk!

Toll-communities.

In Toll-communities brengen we docenten samen om via nascholing e-materiaal te leren ontwikkelen en ervaringen uit te wisselen.

In het schooljaar 2013-2014 gaan volgende communities door:

  • Sociale opleidingen
  • Bedrijfsbeheer en Boekhouden
  • Nijverheidstechnieken
  • Tweedekansonderwijs (AAV)

Klik hier voor meer informatie.

Toll-cursus

Ben je nog niet echt thuis in e-leren of gecombineerd leren? Dan is onze Toll-cursus zeker iets voor jou.

In deze cursus leer je de basisbeginselen van het e-leren. De cursus is opgebouwd rond 2 pijlers: ontwerpen/ontwikkelen van e-materiaal en e-coachen.

Bovendien biedt deze cursus een combinatie van contact- en afstandsleren. Zodat je zelf op authentieke wijze kennis maakt met gecombineerd leren.

Klik hier voor meer info

Toegang tot Xerte / Gratis E-book

Toll-net opteert om te werken met een online versie van Xerte waardoor we collaboratief leren en samenwerken aanmoedigen. Wil je ook graag gratis aan de slag met onze Xerte Online Toolkit of wens je ons E-book ?

Vul dan het inschrijvingsformulier in om gratis onze Xerte online te gebruiken. Toll-net stelt de installatie op een dedicated server beschikbaar voor alle docenten die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie. De leerpaden die je ontwikkelt, blijven jouw eigendom tenzij je zelf beslist om de leerpaden te delen.

Tevens hebben wij een zeer uitgebreid e-book beschikbaar waarin het werken met Xerte stap voor stap wordt uitgelegd. Je krijgt automatische toegang tot dit e-book als je het inschrijvingsformulier van Xerte hebt ingevuld.

 

Toll-net

Toll-net is een netwerk van lesgevers, ICT-coördinatoren, directies en pedagogische begeleiders in de volwasseneneducatie. Binnen het netwerk wisselen de leden ervaringen en kennis uit over e-leren en gecombineerd leren.

http://www.toll-net.be/

Interessante links