Info

Toll-net staat voor:

 • "Toll"

  "Toll" in Toll-net staat voor "Technologie-ondersteund levenslang leren". Toll-net wil Innovatie in didactiek aanmoedigen. Het gebruik van digitale technologie biedt
  mogelijkheden om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te verhogen.
  Daarnaast kan e-leren een aantal nieuwe doelgroepen beter bereiken, zoals personen die weinig tijd hebben of zich niet kunnen vrijmaken op
  vaste tijdstippen, volwassenen die schoolmoe zijn, personen met faalangst, personen met een handicap, ....

 

 • "Net"

  "Net" in Toll-net wijst op het netwerk: een netwerk waar in de eerste plaats lesgevers, maar ook directies,
  pedagogische begeleiders en ICT-coördinatoren, informatie en ervaringen uitwisselen. Dit netwerk situeert zich binnen een ruimer netwerk van
  actoren die actief zijn op het vlak van e-leren: het bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten, educatieve uitgeverijen, Europese
  projecten, ... .Toll-net wil samenwerking stimuleren tussen actoren in de volwasseneneducatie en elk van deze partners.

Om het netwerk te ondersteunen werden volgende instrumenten ontwikkeld:

 • Toll-cursus

  De Toll-cursus is een basiscursus over didactische aspecten van e-leerprocessen en -applicaties. De cursus
  verloopt grotendeels online en bestaat uit een aantal verplichte en optionele modules.                                                                   
  Meer informatie over de Toll-cursus

 

 • Toll-shops

  Deze hands-on workshops brengen lesgevers uit de volwasseneneducatie samen rond een specifiek topic op het vlak
  van technologie-ondersteund leren. Op deze dagen zullen lesgevers leren (al dan niet aanvullend op wat ze leerden tijdens de Toll-cursus) maar
  ook - en vooral - ervaringen uitwisselen met anderen.                       
  Meer informatie over de Toll-shops

 

 • www.toll-net.be

  Www.toll-net.be ondersteunt de netwerk-activiteiten van de Toll-cursus en de Toll-shops en voorziet
  tools en informatie die interactie en kennis- en contentdeling tussen lesgevers mogelijk maakt.