Info

Toll-net staat voor "Technologie-ondersteund levenslang leren". Toll-net wil Innovatie in didactiek aanmoedigen. Het gebruik van digitale technologie biedt mogelijkheden om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te verhogen.
Daarnaast kan e-leren een aantal nieuwe doelgroepen beter bereiken, zoals personen die weinig tijd hebben of zich niet kunnen vrijmaken op
vaste tijdstippen, volwassenen die schoolmoe zijn, personen met faalangst, personen met een beperking, ....

"Net" in Toll-net wijst op het netwerk: een netwerk waar in de eerste plaats lesgevers, maar ook directies, pedagogische begeleiders en ICT-coördinatoren, informatie en ervaringen uitwisselen. Dit netwerk situeert zich binnen een ruimer netwerk van actoren die actief zijn op het vlak van e-leren: het bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten, educatieve uitgeverijen, Europese projecten, ... 

We bieden zowel aanbod- als vraaggestuurde opleidingsprogramma’s gebasseerd op het Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) aan.

Het aanbod van Toll-net is gebaseerd op de volgende pijlers:

  • modulair opgezette e-modules;
  • workshops rond specifieke thema’s;
  • trajecten op maat van scholen en centra bij het implementeren van ICT en leren;
  • digitale infrastructuur voor het ontwikkelen van e-lesmateriaal;
  • helpdeskondersteuning van lesgevers bij het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal;