UAntwerpen - Departement Onderwijs

UAntwerpen - Departement Onderwijs

Visie van de organisatie

De Universiteit Antwerpen biedt kwaliteitsvol en innovatief onderwijs in een maatschappelijk verantwoord aanbod van bachelor- en masteropleidingen. De visie op onderwijs bestaat uit vier basiskenmerken die voortbouwen op de kwaliteitscultuur binnen de instelling:

  1. Competentiegericht onderwijs
  2. Nexus onderwijs-onderzoek
  3. Internationalisering
  4. Activerend en studentgecentreerd onderwijs

Vier basiskenmerken, die elk belangrijk en complementair zijn, en deel uitmaken van de strategische beleidsthema’s.

Het Departement Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen te alle tijden. We innoveren en professionaliseren het onderwijsaanbod voortdurend. Tot slot staan we de Onderwijsraad bij in het uitvoeren van zijn beleidsvoorbereidende, ondersteunende en coördinerende opdrachten.

Kwaliteit

Aan de Universiteit Antwerpen staat de zorg voor kwaliteit en innovatie voorop. Frequent overleg creëert een continue dynamiek gericht op systematische verbetering. Overleg en participatie op alle niveaus vergroot de betrokkenheid en het draagvlak. Dit versterkt de kwaliteitscultuur binnen de instelling.

Om opleidingen en faculteiten te ondersteunen zijn een aantal processen, instrumenten, middelen en beleidsorganen in het leven geroepen.  

Structuur

Onze universiteit telt negen faculteiten, een waaier aan centra en instituten, tal van bestuurs- en adviesorganen en elf centrale departementen. De Universiteit Antwerpen telt meer dan 6000 personeelsleden, ondergebracht in de verschillende geledingen en gestructureerd volgens de academische en administratieve basisstructuur.

We staan als Universiteit Antwerpen niet alleen. We hebben nauwe banden met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), de Antwerp Management School (AMS) en de andere hoger onderwijsinstellingen in Antwerpen via de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Die relaties en de samenwerking met de stad Antwerpen en de haven creëren voortdurend win-winsituaties.

Onze universiteit is ingebed in een uitgebreid socio-economisch netwerk, wat zich uit in een intensieve wisselwerking met de maatschappij.

 

Leermiddelen (1)

Favorietenmappen (1)