Elke leerling individueel volgen met digitale toetsen

Uit het MICTIVO-onderzoek blijkt dat wij in Vlaanderen zeer weinig digitaal toetsen. Nochtans kan het heel wat voordelen bieden.  

Digitaal toetsen heeft drie soorten onderverdelingen:

  • diagnostisch,
  • formatief,
  • summatief,

Op weg naar een einddoel profiteert de student meer van formatief toetsen of formatieve evaluatie (Black & William 1998, Marzano 2003, Hattie 2009).

Verbeteren van het leerproces 

Onderzoek toont aan dat het verbeteren van het leerproces door middel van assessment afhankelijk is van vijf factoren:

  • effectieve feedback;
  • actieve rol van de student in zijn of haar leerproces;
  • het onderwijs aanpassen op basis van assessments;
  • erkenning van de invloed van de beoordeling op motivatie en zelfvertrouwen;
  • ervoor zorgen dat studenten zichzelf beoordelen en begrijpen hoe ze zichzelf kunnen verbeteren.

Bron: Black and Wiliam's (1998)

Quiz als digitale toets 

Een veelgebruikte vorm van digitaal toetsen is een quiz. Je kunt een quiz gebruiken voor, tijdens en na afloop van het leerproces.

Een quiz gebruik je voor het bepalen van de beheersing van kennis, vaardigheden of bekwaamheid met vragen. Bovendien kan je een variatie aan vragen gebruiken in een quiz: open, waar/niet waar, matching, meerkeuze, invuloefeningen, drag and drop. Er zijn verschillende tools beschikbaar voor het maken van digitale toetsen.  

Learning analytics

Vaak worden learning analytics gebruikt om het studiesucces van een student te voorspellen. Maar het gebruik van learning analytics kan ook een ander doel hebben: hoe kun je, als leraar, je studenten data laten genereren om je eigen onderwijs te versterken? Wij gaan uit van dit laatste doel.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Getty Images