Future Teacher 3.0: formatief evalueren

Via formatief evalueren geef je leerlingen inzicht in hun eigen leerproces, je bevordert de motivatie en realiseert meer onderwijs op maat. Feedback geven en krijgen is een essentieel onderdeel van succesvolle formatieve evaluatie.
Met deze journey verdiep je je in de formatieve beoordeling bij het online leren. 

Je leert over: 

  • de herkomst van formatieve beoordeling;
  • wat formatieve beoordeling is;
  • waarom (waarvoor?) je formatieve beoordeling gebruikt; 
  • hoe je formatieve beoordeling in de praktijk kan gebruiken.

Rubrics
Rubrics kunnen docenten of studenten helpen bij het analyseren en interpreteren van de gegevens. Rubrics zijn schalen waarin de criteria die worden gebruikt voor de cijfers of de beoordeling duidelijk worden beschreven. Ze kunnen worden gebruikt om een breed scala aan opdrachten en activiteiten in het klaslokaal te beoordelen, van mondelinge presentaties tot papers en klassikale deelname.
Tot slot trachten we een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

  • Welke gegevens heb ik nodig om echt te zien hoe het met mijn studenten gaat?
  • Hoe analyseer ik alle verzamelde gegevens?
  • Kan ik feedback geven die mijn studenten echt helpt of moet ik meer of betere feedback geven?
  • Hoe krijg je feedback van dashboards?
  •  

Deze journeys zijn ontwikkeld voor het Future Teacher 3.0-project van Toll-net.

Pagina gemaakt in samenwerking met Toll-net, een project van KlasCement

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Bron