Future Teacher 3.0: informatie voor jou

Future Teacher 3.0 was een Erasmus+ project.  

Het project biedt een platform voor het verkennen, bespreken en delen van good practices.

Via gratis tools en middelen krijgen jij en je collega's digitale ondersteuning, inclusief de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de Future Teacher 3.0 Journey.

Deze vier internationale partners werken samen: 

 • Toll-net uit België,
 • 12Change Learning uit Nederland,
 • Norsk Nettskole uit Noorwegen,
 • LearningApps uit het Verenigd Koninkrijk. 

Toll-net was de projectcoördinator.

De vier grote thema’s van dit project:

 • digital thermometer,
 • digital compass,
 • digital journey,
 • sharing and reusing.

Digital thermometer

Dit is een vragenlijst met een beperkt aantal vragen over ICT-beleid en visie, het gebruik van tools en digitale leermiddelen. De vragenlijst peilt naar de al verworven competenties van jou als leraar. Je kan de lijst (intaketoets) individueel invullen of samen met het hele lerarenkorps. De vragenlijst is geschikt voor alle onderwijsniveaus. Surf naar futureteacher.eu om de digital thermometer individueel in te vullen.

Wil je de thermometer op school- of centrumniveau gebruiken? Neem dan contact op met Toll-net voor Vlaanderen en D Learning voor Nederland. 

Digital compass

Het compass is een schematische weergave van de al verworven competenties en de competenties waaraan je nog kan werken. Aan de hand van de resultaten uit de digital thermometer ontvang je als leraar of lerarenkorps een individuele leerlijn van te volgen online modules, face-to-facemomenten, opleidingen … 

Het compass op school- of centrumniveau gebruiken?  Neem dan contact op met Toll-net voor Vlaanderen en D Learning voor Nederland.

Digital journey

De digital journey bestaat uit:

 • negentien online modules voor leraren die weinig ICT gebruiken in de klas;
 • negentien modules voor ervaren leraren;
 • negentien modules voor experten.

Doorloop de verschillende modules als leerlijn op futureteacher.eu. Alle modules zijn ook gedeeld op KlasCement.  

Sharing and reusing

Binnen het project is er ook aandacht voor de al bestaande materialen en het delen ervan. 

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Bron