Future Teacher 3.0: TPACK- en SAMR-model

Dit is een korte journey die je twee hulpmiddelen geeft om in je pedagogische gereedschapskist te plaatsen: het TPACK-model en het SAMR-model.

  • Het TPACK-model is ontwikkeld door Matthew Koehler en Punya Mishra en beschrijft de kennis die een leraar nodig heeft om ICT te integreren in het onderwijs. 

    Uit de figuur kan afgelezen worden dat TPACK bestaat uit de drie kennisdomeinen vakinhoud (Content Knowledge), didactiek (Pedagogical Knowledge) en ICT (Technological Knowledge).

    Content Knowledge (CK) omvat de centrale feiten, concepten, theorieën en procedures van een bepaald vakgebied, maar ook kennis van de manier waarop het vakgebied zich uitbreidt. Pedagogical Knowledge (PK) omvat de manier waarop leerlingen leren, hun (mis)concepties, inzet van leermiddelen, evaluatie van leren, klassenmanagement, lesvoorbereiding en -uitvoering. Met de combinatie van vakinhoudelijke en didactische kennis kan de leraar leerlingen helpen complexe concepten te begrijpen. Technological Knowledge (TK) is kennis van media. Dit kunnen traditionele media zijn zoals het schoolbord, de overheadprojector en de rekenliniaal, maar ook  moderne media, zoals het digibord, het internet en digitale video.

    Verder onderscheiden Koehler en Mishra de geïntegreerde componenten Pedagogical Content Knowledge (PCK), Technological Pedagocial Knowledge (TPK) en Technological Content Knowledge (TCK). Pedagogical Content Knowledge is daarbij wat hierboven beschreven werd: vakdidactiek, de kennis die de leraar nodig heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie. Technological Pedagogical Knowledge is kennis over hoe de didactiek verandert ten gevolge van ICT en Technological Content Knowledge is kennis over hoe de vakinhoud verandert ten gevolge van ICT.

    Bron: http://www.tpack.nl/over-tpack.html

  • Het SAMR-model is een hulpmiddel dat je helpt bij het beschrijven van de didactische inzet van onderwijstechnologie. Het model is gericht op het digitaliseren van bestaand materiaal of bestaande werkvormen. Het SAMR-model bestaat uit vier niveaus. Deze niveaus slaan op de mate en verschillende vormen waarin onderwijs gedigitaliseerd kan worden.

 

Deze journeys zijn ontwikkeld voor het Future Teacher 3.0-project van Toll-net.

Pagina gemaakt in samenwerking met Toll-net, een project van KlasCement.

 

Door KlasCement | Bijgewerkt:
DigComp 2.1