Gesprekken met ouders : Leraar24

Ouders betekenen veel voor de ontwikkeling van hun kinderen. Samen met de leidsters en leraren spelen zij dus een belangrijke rol. Leraren, leidsters en ouders zouden dan ook als bondgenoten moeten optreden en daarbij is een goede communicatie belangrijk.

Wat kunnen ouders doen om het kind te ondersteunen in zijn (schoolse) ontwikkeling? En wat kan een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school doen om ouders te betrekken?

Ouderbetrokkenheid omvat de relatie tussen de opvang of het onderwijs van het kind en de ouders in de breedste zin van het woord. Een term die daarbij ook wordt gebruikt is educatief partnerschap. Het is belangrijk om te weten wat het partnerschap inhoudt en hoe het kan worden vormgegeven, maar het gaat ook om het voeren van oudergesprekken als kernactiviteit.

In deze nagespeelde situatie zien we pedagogisch werker Feride in gesprek met de ouders van het Turkse jongetje Arja. Hij is nieuw op de peuterspeelzaal en spreekt nog geen Nederlands. Feride probeert de ouders duidelijk te maken hoe ze Arja meer kunnen stimuleren. Het liefste zou Feride willen dat Arja elke dag naar de peuterspeelzaal zou komen, dan zou hij extra gestimuleerd kunnen worden om vervolgens zijn achterstanden weg te werken. Hoewel de ouders in eerste instantie argwanend reageren, begrijpen ze haar en zeggen ze dat ze thuis meer met hem zullen spelen.

Het is niet eenvoudig om met ouders te praten over iets dat niet zo goed gaat. Begin daarom op een positieve manier en stel vragen over wat een kind thuis doet en wat ouders doen met hun kind. Probeer je in te leven in de ouders en probeer samen oplossingen te bedenken om het kind extra te stimuleren. Betrek ouders ook door ze in de klas uit te nodigen, zodat ze zien wat het effect is van spelen op de ontwikkeling van kinderen.

 

Steven Duyver
Leerkracht

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
kleuter 3, 4, 5 jaar
lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
bulo
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
buso
lerarenopleiding
Niet vakgebonden
Info
Video
Bijgewerkt: 02-11-2010
Categorie
Praktijkvoorbeeld
Trefwoorden
beroepenbetrokkenheidcommunicatiekindkinderdagverblijfleerkrachtleidstersleraar24ontwikkelingouderavondoudergesprekpedagoogpeuterspeelzaalpositiefschoolsociale vaardighedenstimulerenwelbevinden