KlasCement : Interview met Heidi Vandewoude

In deze reportage komt Heidi Vandewoude aan het woord. He tinterview werd in 2009 afgenomen. 

Aanvullende drijfveren waardoor Heidi Vandewoude zich enthousiast inzet voor haar school www.esemnegen.be


Onze school bestaat voor 50 % uit allochtonen.

- Elke klas is of wordt verder uitgerust met dertien computers om het werken in halve klassen te promoten. Een halve klas maakt zelfstandig een taak aan de pc (BZL: begeleid zelfstandig leren - met studiewijzer) terwijl de leerkracht met het andere deel van de klas een taak, opdracht... maakt. Zo ziet de leraar meteen de problemen maar ook de mogelijkheden van de leerlingen/klasgroep. In het midden van het lesuur wordt er gewisseld, zodat elke leerling hetzelfde takenpakket verwerkt.

- Er zijn twee openleercentra op onze school waar de leerlingen kunnen werken aan projecten (er staan ook meer computers) of waar er gewoon les kan gegeven worden. Deze openleercentra zijn tevens uitgerust met een interactief bord, woordenboeken, leerboeken, atlassen... en de tafels staan in eilandjes.

- Sinds vorig jaar wordt de school uitgerust met interactieve borden, we hebben er nu vier, maar dit wordt in de toekomst uitgebreid.

- Sinds dit jaar werken we met een remedial teacher (RT) die de leerlingen ondersteunt met leerstoornissen (alle) of hoogbegaafdheid.

- Het posterproject is nieuw van dit jaar: elke week hangt er in elke klas een poster uit met tien moeilijke woorden (bv. absoluut, zelfstandig...). Het is dan de bedoeling dat alle vakleraars tijdens die week zoveel mogelijk woorden van de poster in hun lessen gebruiken. Na vier weken is er een herhalingsweek met een toets in het vak Nederlands. De poster wordt om de week vervangen en de woorden worden didactisch aangebracht in het vak Nederlands. Het startscherm van de leerlingen op de pc en het eerste blad van Smartschool bevat deze woorden. Dit is een proefproject in het eerste jaar met de bedoeling om dit volgend jaar door te trekken naar het tweede jaar.

- Onze school heeft in het eerste en het tweede jaar een I-learnklas. Dit is een klas voor leerlingen die niet zo houden van het 'normale' lesgebeuren. De leerlingen krijgen vooral les in een OLC en werken vooral aan projecten, bzl... De nadruk ligt hier op het zelfstandig verwerken van de leerstof en het leren in groep, op hun eigen manier. In deze klas zitten hoogbegaafde leerlingen en leerlingen die houden van zelfstandig werken. De creativiteit wordt hier optimaal ontplooid.

- In het eerste en het tweede jaar is er ook een sportklas. Deze leerlingen spelen in een voetbalclub en worden hier voorbereid op topsport. De leerlingen hebben zes uur sport per week.

- We werken met Smartschool sinds vorig jaar. Het is de bedoeling om Smartschool optimaal te leren kennen en gebruiken. Dit jaar hebben de leerlingen nog een papieren agenda waarin enkel nog de taken en toetsen worden genoteerd. De lesonderwerpen verschijnen digitaal. De ouders hebben ook een login met paswoord en kunnen de lesonderwerpen volgen. Ook de punten van taken en toetsen worden digitaal gepubliceerd. De rapporten ook, maar het papieren rapport blijft.

- Sinds dit jaar is er de talen(t)klas. Hier kunnen de leerlingen tussen de middag terecht om de computer te gebruiken (ideaal voor leerlingen die thuis geen computer hebben). Ook kan er hier huiswerk en groepswerk gemaakt worden. In de talen(t)klas is er tussen de middag begeleiding van drie vakleerkrachten. Dit lokaal wordt ook gebruikt voor studie als er een leraar afwezig is. Stel dat er geen taak voorzien is, dan heeft de leerling een persoonlijke map met drie taken voor elk vak. De leerling werkt hieraan tijdens een 'verloren' uur studie. Er is een deadline voor de taken (mei, juni).

- Naar de toekomst toe, werken wij samen met het IT-huis Gent. Het is de bedoeling om 's avonds workshops te organiseren voor de ouders (Smartschool, ICT...).

- Tussen de middag geven alle leraars bijwerkles. (De leraars kiezen zelf hoeveel keer per week). Dit gebeurt in het vaklokaal. Leerlingen schrijven zich hiervoor in.

- Sinds dit jaar is er ook ION-begeleiding. Er is één leerling uit het BUSO die bij ons lessen volgt in het eerste jaar. Hij volgt de meeste lessen gewoon mee, maar hij krijgt ook individuele begeleiding. Dit is een proefproject.


22144.wmv (66,2 MiB)
Steven Duyver
Leerkracht
Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Video
Bijgewerkt: 03-05-2010
Nummer: 22144
Licentie:
Feedback
Nog geen score
0 keer favoriet
0 reacties
10299 bezoekers
Categorie
Educatieve video
Trefwoorden
bijwerklesdepartement onderwijsHeidi VandewoudehoogbegaafdheidI-learnklasICTinterviewION-begeleidingIT-huisKCKlasCementlesmateriaalopenleercentrumremedial teachersportklasweb2.0
Deelsites
Functie
Leerkracht (docent)
Directie (of lid van)
ICT-coördinator (pedagogisch)
Pedagogisch begeleider
Ander
Inspectielid
KlasCement-gebruiker
Taal
Nederlands
Onderwijssysteem
Vlaams
Laatste aanpassing
Dirk Rommens 03.05.2010

Ontdek ook