Digitaal (prenten)boek ontwerpen


Inleiding

In dit praktijkvoorbeeld maken leerlingen van de derde graad een digitaal prentenboek. Ze maken eerst een scenario van het verhaal in de vorm van een schetsboek. Vervolgens tekenen ze de figuren uit het verhaal op papier, scannen ze het resultaat om het tenslotte te integreren in een digitale omgeving, ontwikkeld met een tekenprogramma. Bovendien leren ze via ICT omgaan met de principes van 3D.

Visie

In dit praktijkvoorbeeld is te zien hoe leerlingen de mogelijkheden van ICT zelf leren ontdekken. Enerzijds biedt de leraar wel een aantal handvaten om te leren omgaan met ICT, maar anderzijds laat hij de leerlingen experimenteren waardoor ze bepaalde toepassingen zelf leren ontdekken. Op die manier leren ze spelenderwijs de nodige ICT-competenties om te komen tot het uiteindelijke resultaat: een digitaal prentenboek.

Infrastructuur

Naast een aantal computers en een printer is er ook een scanner nodig om de tekeningen (op papier) te digitaliseren. In dit geval werd gewerkt met SketchUp, een programma (dat vrij beschikbaar is) waarmee in 3D kan worden gewerkt.

Deskundigheid

Om het project tot een goed einde te brengen zijn een aantal technische vaardigheden voor de leraar vereist: werken met een tekenprogramma, integreren van tekeningen die werden gescand in een digitale omgeving, inzicht in de principes van 3D, etc.

Het opzet kan ook minder complex door bijvoorbeeld te werken met een eenvoudig tekenprogramma (niet in 3D). Ook van de leerlingen worden deze ICT-vaardigheden vereist. In dit project kregen de leerlingen eerst een aantal opdrachten om stapsgewijs met het tekenprogramma te leren werken.

Organisatie

In dit voorbeeld is gekozen om in groepjes te werken van ongeveer zes leerlingen.

Ervaringen en suggesties

De leerlingen kregen eerst de nodige tijd om te experimenteren met het tekenprogramma. Die tijd was nodig omdat het een relatief moeilijk programma is voor leerlingen van deze leeftijd. Het geeft hen ook de kans kennis te maken met de principes van 3D en de mogelijkheden van ICT. De leerlingen leren met deze opdracht ook een aantal andere vaardigheden, gaande van het uitwerken van een scenario tot het afwerken van een boek.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
School/onderwijs

Ontdek ook