Een systematische aanpak van ICT-integratie


Inleiding

In dit praktijkvoorbeeld is te zien hoe ICT op een systematische wijze kan worden geïntegreerd. De basisschool werkt via een systeem waarbij de ICT-coördinatoren elke maand en per leerjaar digitale leermiddelen aanbieden die aansluiten bij de lesinhouden. Deze leermiddelen worden bovendien gelinkt aan de ICT-competenties en de leerlijn van de school. De leraren houden de ervaringen met deze leermaterialen systematisch bij op een evaluatieblad. ICT-beleidsplanning is op deze school geen eenmalige gebeurtenis, maar een continu proces van kwaliteitsverbetering.

Visie

Deze school opteert voor een systematische aanpak van ICT-integratie met een grote verantwoordelijkheid voor het lokale schoolbeleid. In het videofragment is te zien hoe de directie zorgt voor de condities om ICT te integreren in onderwijsleerprocessen, terwijl de ICT-coördinatoren zorgen voor directe ondersteuning van de leraren.

Infrastructuur

Deze school is voorzien van twee computerklassen met daarnaast ook enkele computers in de klas. Elke computer bevat dezelfde mappenstructuur zodat leraren snel en gemakkelijk programma’s terugvinden. De school beschikt ook over een leerlingenwebsite waarbij per graad nuttige links worden aangeboden.

Deskundigheid

De deskundigheid bestaat uit het afstemmen van vraag en aanbod: de leraar geeft aan welke lesonderwerpen er op de agenda staan en de ICT-coördinatoren gaan op zoek naar gepaste software. De ICT-coördinatoren moeten dus op de hoogte zijn van welke toepassingen er bestaan en de mate waarin deze toepassingen een meerwaarde betekenen voor het onderwijs.

Organisatie

Maandelijks vragen de ICT-coördinatoren per leerjaar de lesinhouden die aan bod zullen komen. Zij zoeken vervolgens gepaste software, websites en verwerkingsmogelijkheden op. Hierbij wordt rekening gehouden met de ICT-competenties en leerlijn van de school. Dit leidt elke maand tot een zestal werkbladen per leerjaar. De leraren voeren de activiteiten naar keuze uit en noteren hun bevindingen op een evaluatieblad. Op basis van deze evaluatie kunnen de ICT-coördinatoren hun werkbladen systematisch bijsturen.

Ervaringen en suggesties

Intussen gebruiken alle leraren van de lagere school de computer voor onderwijsdoeleinden. Door de ondersteuning voelen ze zich zelfzekerder en gebruiken de computer met meer plezier. Deze leraren gaan ook zelf op zoek naar nieuwe ICT-toepassingen. De leerlingen van hun kant krijgen een gevarieerd pakket ICT-activiteiten.

 

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
School/onderwijs

Ontdek ook