ICT-beleid binnen een scholengemeenschap


Inleiding

In dit praktijkvoorbeeld wordt het traject toegelicht dat een scholengemeenschap bewandelt om tot een gezamenlijk ICT-beleid te komen. Vijf scholen binnen de scholengemeenschap nemen een voortrekkersrol op zich. Zij vormen een ICT-werkgroep met als taak meer aandacht te besteden aan het pedagogisch/didactisch gebruik van ICT in het onderwijs. Met eenvoudige, kleine middelen, toepassingen en methoden ervaren leraren de meerwaarde van ICT in de klas. Het beleid wordt bewust van onderuit opgebouwd om zo op een constructieve manier te komen tot een – door het team gedragen – ICT-beleid en -visie.

Visie

Deze scholengemeenschap gaat uit van ICT als hefboom voor kwalitatief beter onderwijs. De ICT-coördinatoren willen de leraren de meerwaarde van ICT in de klas laten ervaren en hen betrekken bij het proces van beleidsplanontwikkeling. Op die manier komt een ICT-beleid tot stand dat gedragen wordt door het schoolteam en effectief in de praktijk wordt omgezet.

Infrastructuur

Elke school binnen de scholengemeenschap behoudt eigen verantwoordelijkheid over de ICT-infrastructuur. Het samenwerkingsverband binnen de scholengemeenschap richt zich uitsluitend op het pedagogisch/didactisch vlak. De ICT-coördinator ziet er wel op toe dat er een degelijke basis aan hard- en software aanwezig is om ICT in de klas te integreren.

Deskundigheid

Bij dit praktijkvoorbeeld wordt de deskundigheid van verschillende scholen binnen eenzelfde scholengemeenschap gedeeld. Door de krachten te bundelen wil men sneller resultaat bekomen om ICT succesvol te integreren in het onderwijs. De ICT-coördinatoren geven ondersteuning aan de leraren binnen hun eigen school en komen op regelmatige basis samen om ervaringen en informatie uit te wisselen. Naast visieontwikkeling is er ruime aandacht voor opleiding, zowel op het niveau van de directie (rol van ICT in onderwijs), ICT-coördinator (peer overleg, opleiding tot coach) als leraar (ICT-didactiek, praktijkvoorbeelden, intervisiegesprekken).

Organisatie

Van de 27 scholen binnen de scholengemeenschap hebben vijf scholen beslist van ICT een prioriteit te maken. Deze scholen vormen een werkgroep die expliciet aandacht besteedt aan de pedagogisch/didactische integratie van ICT in de klas. De bedoeling is om in drie jaar tijd veel ervaring op te doen in deze vijf gemotiveerde scholen en geleidelijk aan de andere scholen te overtuigen door de kennis en ervaringen met hen te delen.

Aan het begin van het schooljaar organiseerden de ICT-coördinatoren een personeelsvergadering met als doel de rol/plaats van ICT in het onderwijs toe te lichten en de ICT-eindtermen voor te stellen. Ook werden enkele praktijkvoorbeelden aangeboden met concrete tips, opgesplitst per graad. Tijdens het schooljaar begeleiden de ICT-coördinatoren hun eigen schoolteam en wisselen zij regelmatig informatie uit. De ICT-coördinatoren laten hun leraren kennismaken met ICT, laten hen succeservaringen opdoen door het aanbieden van kleine pakketjes ICT-activiteiten waar weinig (technische) kennis voor nodig is. Vanuit deze ervaringen zal na drie jaar een ICT-beleidsplan opgesteld worden met een samenhang van de kleuterklas tot in het zesde leerjaar.

Ervaringen en suggesties

De ICT-coördinatoren van deze scholengemeenschap merken dat leraren die in het begin eerder terughoudend reageerden, nu langzaamaan overtuigd worden van de meerwaarde van ICT in de klas.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
School/onderwijs

Ontdek ook