ICT geïntegreerd in de dagelijkse klaspraktijk


Inleiding

De school in dit praktijkvoorbeeld heeft een uitgesproken visie op ICT in het onderwijs. ICT-integratie is in deze leefschool iets dat vanzelfsprekend gebeurt in de dagelijkse klaswerking. Vooral het zelfsturend leren met behulp van ICT en leren van elkaar staan centraal. ICT staat hier duidelijk niet als doel op zich, maar als middel om het onderwijs te verrijken.

Visie

Het schoolteam vertrekt vanuit een duidelijke visie over ICT. De leraren trachten ICT dagelijks op een ongedwongen manier te integreren binnen alle leerdomeinen. De school heeft ook een eigen ontleensysteem van computers voor kinderen die er thuis geen hebben.

Infrastructuur

In deze school wordt bewust gekozen voor enkele computers in de klas naast een mediatheek met computers. Kinderen leren met allerlei ICT-materiaal omgaan zoals een beamer, een kopieermachine en fax, een scanner, printer, digitale camera’s en fototoestellen. De hard- en software wordt systematisch opgevolgd door de technische ICT-coördinator.

Deskundigheid

Alle leraren proberen ICT geïntegreerd te gebruiken in de dagelijkse klaspraktijk. Zij krijgen ondersteuning door twee ICT-coördinatoren die vraaggestuurd werken. De ene ICT-coördinator richt zich uitsluitend op technische ondersteuning terwijl de andere ICT-coördinator zich toespitst op het didactisch gebruik van ICT in de klas.

Organisatie

ICT wordt in deze school binnen alle leerdomeinen geïntegreerd. De nadruk ligt daarbij vooral op zelfsturend en samenwerkend leren. In de eerste leefgroep (de kleuters) wordt de fijne motoriek geoefend, werken kleuters met educatieve software en worden zij met behulp van ICT voorbereid op lezen en schrijven. In de tweede leefgroep (1e – 3e leerjaar) wordt er gedifferentieerd binnen Nederlands en wiskunde, maken de kinderen opstellen op de computer en oefenen dictees in. Leerlingen van de derde leefgroep (4e – 6e leerjaar) mogen alle ICT-materiaal zelfstandig gebruiken en vaardigheden die in de tweede leefgroep aan bod komen worden verdiept. In de eerste en tweede leefgroep worden de namiddagen besteed aan projectmatig werken. Ook binnen deze projecten wordt ICT ingeschakeld. Leerlingen zoeken informatie op het Internet, verwerken deze informatie en maken een projectverslag op de computer. Afhankelijk van het project gebruiken zij materiaal als een digitaal fototoestel, een camera, een scanner, enz.

Ervaringen en suggesties

Binnen deze leefschool worden geen aparte ICT-lessen georganiseerd. Door de ongedwongen manier van ICT-integratie leren kinderen al doende met allerlei ICT-materiaal omgaan en dit in te zetten binnen het leerproces.

De software van de school kan op een goedkope manier worden uitgebreid door schenkingen van ouders (bijvoorbeeld cd-roms).

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
School/onderwijs

Ontdek ook