Een digitaal zorgsysteem ontwikkeld door basisscholen


Inleiding

Dit praktijkvoorbeeld gaat over een digitaal zorg/leerlingvolgsysteem van een scholengemeenschap. De scholen hebben hun middelen gebundeld om een zorgsysteem op maat te laten uitwerken, gezien de bestaande zorg- en leerlingvolgsystemen niet aan hun behoeften voldoen. Zij werkten daarvoor samen met de technische ontwikkelaar van 'Volg', een bestaand platform voor het kleuter- en lager onderwijs dat inhoudelijk kan ingevuld worden op basis van de wensen van de aanvrager. De scholen binnen de scholengemeenschap gaven aan de programmeur schoolspecifieke wensen door waardoor 'Volg' echt maatwerk is voor alle zes scholen.

Visie

De scholengemeenschap heeft een duidelijke visie over het zorg- en leerlingvolgsysteem. Het moet de totale ontwikkeling van het kind in beeld brengen: zowel cognitieve als sociaal-emotionele aspecten kunnen geregistreerd worden. Het combineert ook verschillende elementen: binnen één programma heb je een zorgsysteem, een leerlingvolgsysteem, kan je met anderen communiceren (berichten sturen), verslagen opslaan, een orthotheek raadplegen, een agenda bijhouden, enz. Bovendien is het de bedoeling dat het hele schoolteam gebruik maakt van het zorgsysteem. Zo worden de leerlingdossiers en het zorgbeleid een gedeelde verantwoordelijkheid.

Infrastructuur

De scholen opteren voor een online omgeving (met accounts). Het voordeel hiervan is dat het programma op elke computer met internetverbinding beschikbaar is zonder dat er specifieke installaties moeten gebeuren op de computer.

Deskundigheid

De deskundigheid situeert zich in de samenwerking tussen de zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap. Twee van de zes basisscholen zijn bovendien scholen voor buitengewoon onderwijs die veel expertise op het gebied van zorg hebben. Zij delen hun kennis en ervaringen om zo tot een gezamenlijke visie te komen. Deze visie vormt in dit praktijkvoorbeeld het uitgangspunt voor de ontwikkeling van een eigen zorgsysteem.

Organisatie

Het hele schoolteam maakt gebruik van het programma 'Volg'. Leraren zien de gegevens van de leerlingen van hun eigen klas, ICT- en zorgcoördinatoren kunnen de informatie van alle leerlingen bekijken. Iedereen kan informatie toevoegen en met elkaar communiceren. Ook externen (bijvoorbeeld een logopedist, psycholoog of medewerker van het CLB) kunnen een account krijgen zodat zij via het zorgsysteem in nauw contact kunnen staan met de school en informatie over een leerling kunnen uitwisselen. Op deze manier kunnen zeer volledige leerlingdossiers worden bijgehouden.

Naar de toekomst toe willen de scholen samenwerking op het niveau van de scholengemeenschap binnen het zorgsysteem mogelijk maken. Het is de bedoeling dat de scholen rechtstreeks overleg kunnen plegen via het zorgsysteem en dat een gezamenlijke orthotheek wordt bijgehouden.

Ervaringen en suggesties

Binnen de scholengemeenschap is een duidelijke, gezamenlijke visie over zorg ontstaan. De zorgcoördinatoren van deze scholengemeenschap raden andere scholen aan goed na te denken over hun visie op zorg en verwachtingen ten aanzien van een zorgsysteem vooraleer een bepaald programma aan te schaffen. Dit voorbeeld kan bovendien inspirerend zijn voor basisscholen om kennis en middelen te delen. Samenwerking met andere scholen kan ook op gebied van zorg een meerwaarde betekenen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
School/onderwijs

Ontdek ook