ICT-infrastructuur in functie van innovatief onderwijs


Inleiding

Dit praktijkvoorbeeld illustreert hoe de inrichting van een klaslokaal een bijdrage kan leveren tot een krachtige leeromgeving ter ondersteuning van technische vakken. Op initiatief van een aantal leraren werd een TO-lokaal ingericht dat bestaat uit drie gebieden: (1) een klassikale omgeving waar leerlingen instructie ontvangen via een digitaal schoolbord en aangepaste software, presenteren en oefeningen maken, (2) een projectmatige omgeving met vijf computers en aangepaste software waar de leerlingen individueel of per twee met de computer aan de slag kunnen, (3) een werkomgeving bestaande uit een vergadertafel waar leerlingen samenwerken en met gereedschappen het computerwerk in de praktijk omzetten.
Dankzij de interactie tussen het werken met de computer en de daadwerkelijke uitvoering in de praktijk zijn de leerlingen meer actief betrokken bij de les en worden hun exploratiedrang, creativiteit, technisch-wetenschappelijke inzichten, sociale vaardigheden en praktische handelingsvaardigheden gestimuleerd.

Visie

Dit praktijkvoorbeeld toont hoe de ICT-visie van een school de inrichting van een lokaal bepaalt en bijgevolg de mogelijkheden om ICT-gerelateerde activiteiten te organiseren. De school ziet ICT niet als doel op zich maar eerder als een middel om de creativiteit van leerlingen te stimuleren, te vertrekken vanuit hun leefwereld alsook om de technisch-wetenschappelijke inzichten op een actievere en meer beklijvende manier te laten verwerven door de leerlingen.

Infrastructuur

De school opteert voor een digitaal schoolbord waarop zowel de leraren als de leerlingen klassikaal kunnen werken. Via een zestal computers kunnen de leerlingen individueel of per twee aan een taak werken. Voorbeelden van aanwezige software zijn SketchUp, online technologische panelen, digikaarten via Smartschool enz. De school probeert hierbij zo veel mogelijk gebruik te maken van freeware. Om de link met de praktijk voldoende te bewaren dient het manipuleerbare materiaal ook concreet aanwezig te zijn in de klas.

Organisatie

De inrichting van het lokaal biedt de mogelijkheid om via een roterend design een grote groep leerlingen actief te betrekken bij de les. Terwijl een eerste groep klassikaal aan de slag gaat met het digitale schoolbord, kan een tweede groep leerlingen individueel werken aan de computers. Een derde groep probeert ondertussen de oefeningen die aan het digitale schoolbord en de computers aan bod kwamen in de praktijk te bouwen. De moeilijkheid bestaat erin om als leraar het overzicht te bewaren en de grote input van de leerlingen te kanaliseren in functie van het vooropgestelde doel.

Ervaringen en suggesties

De leerlingen zijn gemotiveerder dan vroeger en kunnen hun opdrachten ook op een meer zelfstandige basis uitvoeren. Dit blijkt ondermeer uit het grote aantal leerlingen dat tussen de middag vrijblijvend gebruik maakt van het lokaal om via de computer robots te ontwerpen, bouwen en programmeren. Het gebruik van bijvoorbeeld digitale tekenprogramma’s zorgt er daarnaast voor dat de leerlingen sneller en nauwkeuriger tekenen, alsook een beter inzicht verwerven in de driedimensionele structuur van objecten.
De leraren hebben op hun beurt het gevoel dat ze de individuele leerlingen meer specifiek kunnen begeleiden. Daarnaast zijn er ook plannen om in de toekomst meer vakoverschrijdend samen te werken met de leraren aardrijkskunde en geschiedenis.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
School/onderwijs

Ontdek ook