ICT-integratie in het vak techniek


Inleiding

Dit praktijkvoorbeeld verzamelt een aantal voorbeelden van het gebruik van ICT binnen het vak technieken. De eerste twee voorbeelden gaan over het gebruik van simulatie- en technisch tekensoftware. Het derde voorbeeld laat zien hoe ICT kan geïntegreerd worden binnen projectwerk.

Visie

ICT heeft op deze school vooral een praktijkgerichte functie. De leerlingen kunnen in de eerste graad leren werken met software die ze in de hogere graden en het latere beroepsveld nog zullen nodig hebben, zoals technisch tekenen en informatieverwerkende vaardigheden op internet. ICT wordt dus niet beschouwd als een doel op zich maar eerder als een hulpmiddel voor het verwerven van competenties die de leerlingen later in de beroepspraktijk nodig zullen hebben.
ICT wordt verder gezien als een medium om het lesgebeuren buiten de klasmuren te brengen. Leerlingen die meer tijd nodig hebben of sterk gemotiveerd zijn kunnen - indien ze dit willen - thuis verder werken. ICT biedt dus mogelijkheden om leeractiviteiten meer af te stemmen op de individuele behoefte van de leerling.

Infrastructuur

In de verschillende ateliers van de school zijn telkens een viertal computers per tien leerlingen aanwezig. Op deze manier kunnen de leerlingen steeds individueel of per twee aan een taak werken. Voorbeelden van aanwezige software zijn Meclab, Solidworks, Caddy++. Via ELOv kunnen de leerlingen tijdens de les maar ook thuis cursussen, oefeningen, verbetersleutels, illustrerende filmpjes en controlebladen raadplegen. Dit ondersteunt het zelfstandig werken.

Organisatie

Het experimenteren met behulp van ICT staat centraal tijdens de verschillende lessen technieken. De leerlingen krijgen meestal een beknopt stukje theorie waarna ze zelfstandig – individueel of per twee – gaan experimenteren. Zo gebruiken ze bijvoorbeeld simulatiesoftware om de werking van de serie- en parallelschakeling te verkennen en zelfstandig te leren. De leraar fungeert hierbij als coach en begeleidt de leerlingen individueel wanneer er zich problemen voordoen.
Tijdens het projectwerk werken de leerlingen met verschillende ICT-toepassingen tegelijk. Terwijl sommige leerlingen materialen opzoeken en verkennen op het internet, tekenen anderen een ontwerp uit of zoeken ze voorbeelden van mogelijke ontwerpen.

Ervaringen en suggesties

De leerlingen ervaren het als motiverend dat ze opdrachten met behulp van de computer kunnen uitwerken. De simulatiesoftware biedt immers directe feedback die hen toelaat om fouten onmiddellijk te identificeren en te corrigeren. Daarnaast biedt de software mogelijkheden om nauwkeuriger te tekenen en meten en kan er ook beter in 3D gewerkt worden.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
School/onderwijs

Ontdek ook