Boekenquiz


Inleiding

Dit praktijkvoorbeeld toont hoe leerlingen op een speelse manier gestimuleerd worden om boeken te lezen. Leerlingen worden onderverdeeld in groepjes en kiezen online één boek waarrond ze een quiz maken. Iedereen moet daarnaast minimum één extra boek gelezen hebben, zodat ook de boeken van de andere groepjes gelezen zijn. De leerlingen zijn vrij om de quiz creatief vorm te geven, al dan niet met gebruik van ICT. De voorwaarde is dat elke leerling een ronde van de quiz moet leiden. Tijdens de boekenquiz evalueert de leerkracht de spreekvaardigheid van leerlingen.

Visie

De leerkracht ziet ICT in het onderwijs als een middel om leerlingen te motiveren en om hen voor te bereiden op het latere (beroeps)leven. Vaak beperkt het ICT-gebruik bij leerlingen thuis zich tot games en chatten. Het is dan aan de school om leerlingen kennis te laten maken met andere mogelijkheden van de computer. Concreet zorgt het gebruik van ICT in dit project ervoor dat leerlingen hun ideeën creatief kunnen uitwerken en dat een aantal stappen in het project efficiënter verlopen (bijv. het opzoeken van boeken via het internet en de beschikbaarheid ervan raadplegen).

Infrastructuur

Voor deze activiteit volstaat een aantal computers, nodig om boeken op te zoeken en om de quiz vorm te geven: sommige groepjes maken gebruik van prenten die ze op internet vinden, anderen maken een presentatie in PowerPoint of maken invulblaadjes op de computer. Je kunt ervoor kiezen om (een deel van) de quiz thuis te laten uitwerken door leerlingen. Eventueel bied je hen de mogelijkheid om tijdens pauzes of na schooltijd op school samen te werken.

Organisatie

Leerlingen krijgen in een eerste les de opdracht en mogen op het internet op zoek gaan naar boeken. Elke groep kiest één boek uit en gaat na of het boek in de bibliotheek beschikbaar is. Vervolgens hebben de leerlingen drie weken tijd om het boek te lezen. Nadien krijgen ze in de les tijd om onder begeleiding van de leerkracht aan de quiz te werken. De leerlingen werken de quiz thuis verder af.
Tijdens de boekenquiz evalueert de leerkracht de spreekvaardigheid van leerlingen. Daarnaast krijgen de leerlingen een schrijfopdracht waarin ze beschrijven hoe de samenwerking en de quiz is verlopen. Op deze manier doen de leerlingen aan zelfevaluatie.

Ervaringen en suggesties

Leerlingen zijn zeer gemotiveerd en vinden het leuk om de boekenquiz in elkaar te steken. Sommige groepjes zijn erg creatief in het uitwerken van de quiz. De leerkracht geeft aan dat de quizvragen duidelijker zijn voor medeleerlingen wanneer een groepje gebruik maakt van ICT (bijvoorbeeld via PowerPoint), dan wanneer iemand de vragen voorleest. Een suggestie is daarom om elke groep de quiz met behulp van ICT te laten presenteren.
Een moeilijkheid bij deze activiteit is vaak de beschikbaarheid van boeken in de bibliotheek. Elk groepslid moet immers het boek lezen en er is weinig tijd om boeken uit te wisselen. Daar dien je als leerkracht op te anticiperen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
School/onderwijs

Ontdek ook