Keep IT simple


Inleiding

De school in dit praktijkvoorbeeld ontwikkelde de laatste jaren een doordacht ICT-beleid op basis van de ICT-eindtermen en haar eigen noden. Een eerste pijler binnen dit ICT-beleid is de ontwikkeling van een elektronische omgeving die verschillende ICT-toepassingen beschikbaar stelt voor het lerarenteam. Het stimuleren van leraren die minder ICT-minded zijn, vormt een tweede pijler van het beleid. Leraren die meer ervaring hebben met ICT hebben de taak om hun collega’s te betrekken bij de ontwikkeling van de ICT-visie en de ICT-werking op school. Verder geven ze praktische en organisatorische tips om onderwijsleersituaties te ontwikkelen met behulp van ICT. De school evalueert ook geregeld het ICT-gebruik van leraren in de klas. De centrale vragen hierbij zijn of er meer ICT wordt gebruikt en of leraren beter worden in het pedagogisch gebruik van ICT in de klas.

Visie

ICT is één van vele middelen om een stimulerende leeromgeving te creëren om zo de natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid van leerlingen op te wekken. Daarnaast creëert ICT ook mogelijkheden voor leraren om op nieuwe manieren les te geven.

Infrastructuur

De school opteert voor een aantal klassen waar telkens een tiental computers aanwezig zijn. Op deze manier kunnen alle leerlingen tijdens de les per twee werken aan een computer. Voorbeelden van gebruikte software zijn bijvoorbeeld logic, blockcad, one note als digitaal schoolbord met ingevoegde cursussen, etc. De school kiest bewust voor bekende en gratis software omdat deze meer toegankelijk is. Binnen het vak techniek wordt ervoor gezorgd dat naast de simulaties het concrete, manipuleerbare materiaal steeds aanwezig is.

Organisatie

Het ICT-beleid van de school geeft aanleiding tot onderwijsleersituaties waarbinnen leerlingen vooral zelfstandig en ontdekkend aan de slag gaan met ICT, terwijl de leraar een meer begeleidende rol op zich neemt. Zo krijgen de leerlingen tijdens het vak technieken bijvoorbeeld klassikaal een probleem voorgelegd, simuleren ze dit individueel of per twee aan de computer, om dit tot slot met het concrete materiaal uit te voeren. De grote moeilijkheid voor de leraren is dat ze niet enkel moeten differentiëren op inhoudelijk gebied, maar ook rekening moeten houden met de ICT-gebonden voorkennis en vaardigheden van de leerlingen.

Ervaringen en suggesties

Het stimuleringsbeleid van de school leidt geleidelijk tot een verspreiding van ICT-integratie onder het volledige lerarenteam. Steeds meer leraren ‘springen op de ICT-kar’ en zetten het medium in ter ondersteuning van hun lessen.
Het computergebruik van de leerlingen beperkt zich thuis vaak enkel tot het spelen van games. Door in de klas met ICT aan de slag te gaan leren ze functioneel omgaan met een computer door bijvoorbeeld zelfstandig informatie op te zoeken en deze als een overzichtelijk geheel te presenteren. Hierbij leren ze ook basisvaardigheden verwerven zoals het kleven van een digitale foto.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
School/onderwijs

Ontdek ook