Binnenvaart

logo

Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) is een zelfstandige non-profitorganisatie. De vereniging werd opgericht in 1992 en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
De organisatie heeft 3 opdrachten
voor elk van die objectieven ontwikkelden wij een specifieke website:

Zij hebben ook lespaketten:

  • Borrelt er bij jou ook water;
  • Alle binnenvaartopleidingen op een rij;
  • Alle hens aan dek: een lespakket over binnenvaart voor het 5e en 6e leerjaar van het basisonderwijs;
  • Bedieningstijden van sluizen en bruggen: deze uitgave van Waterwegen en Zeekanaal en NV De Scheepvaart geeft een overzicht van de standaard bedieningsregeling van sluizen en bruggen op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen, en een regeling van de bediening per waterweg;
  • Binnenvaart, een vervoerswijze die werkt: belicht de Europese binnenvaart en de voordelen ervan;
  • Binnenvaart Hoezo? Aspecten van de binnenvaart belicht (scheepstypes, soorten ladingen, logistiek, werking haven, infrastructuur, voorname kenmerken van een schip, containervervoer, tankvaart, het sociale leven...) door middel van foto- en tekstmateriaal;
  • Binnenvaart voor snelheid, volume en efficiëntie: veelzijdige folder beschrijft beknopt de voordelen van binnenvaart en de missie van dan de vzw  Promotie Binnenvaart Vlaanderen;
  • ...

Er bestaat ook een DVD over 15 jaar binnenvaart.

Gebruik

Er staan al heel wat lespakketten op deze site.

Steven Duyver
Leerkracht
Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Reactie toegevoegd. Herlaad de pagina om je reactie te bekijken.
Niveau en vak
lager 5e, 6e leerjaar
 vak Mens en maatschappij

tso 2e, 3e, 4e graad
buso alle
 vakken Maritieme opleidingen, Techniek (technologische opv.)
Info
Soort Website
Bijgewerkt10-05-2010
Nummer 22332
Feedback
Score (1)
Favoriet 8
Reacties 0
Bezoekers 5110