Neejandertaal : Nieuwe ideeën voor didactiek taal/Nederlands

logo
Bron

Neejandertaal is een website die vernieuwende ideeën aanreikt voor de didactiek Nederlands. De drie hoofdthema's zijn taalbeschouwing, leesplezier met e-media en sprekend leren of de didactiek van exploratieve gesprekken.

1. Taalbeschouwing vanuit taalvaardigheid: Vijfenzeventig gratis lessen

Neejandertaal wil leerlingen via gevarieerde en boeiende opdrachten taalbeschouwing bijbrengen. De methode werkt inductief en doet een beroep op de taalvaardigheid van de leerlingen. In de lessen komt taalgebruik eerst, taalbeschouwing volgt. Via motiverende taaltaken gebruiken de leerlingen hun taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen, schrijven) om inzicht te verwerven in het taalsysteem, wat hen verder helpt in hun taalgebruik. Zij formuleren dat inzicht ook zelf. Door deze aanpak worden de leerlingen meer gemotiveerd om bijvoorbeeld grammatica te leren. En ook de leraar krijgt opnieuw zin in taalbeschouwingsonderwijs, of nog meer.

Op deze deelsite vind je vijfenzeventig lessen. Ze werden oorspronkelijk ontwikkeld voor leerlingen van de eerste graad secundair (voortgezet) onderwijs maar ze zijn ook bruikbaar in lagere jaren (derde graad lager onderwijs) en hogere jaren (technisch en beroepssecundair onderwijs), en bij remediëring. Leerlingen die maar blijven sukkelen met begrip/inzicht van vooral grammaticale items, beleven dankzij Neejandertaal vaak een Aha-Erlebnis. En voor de leraar is het een heel andere manier om deze - vaak saaie - leerstof aan de man te brengen.

2. Leesplezier met e-media: vier inspirerende ideeën, één gloednieuwe tool

Teksten lezen doen samengaan met nieuwe media en dialoog onder leerlingen? Wereldwijd wordt daar momenteel stevig mee geëxperimenteerd, maar Nederlandstalig lesmateriaal is en blijft schaars. Daarom werden binnen het project Leesplezier en e-hype vier tools ontwikkeld die elk heel goed aansloegen in de klas:

  • rolspelend lezen,
  • Google Lit Trip,
  • tabletlezen
  • voelen aan gedichten.

Ze werden alle vier uitgetest bij leerlingen van twaalf tot zestien jaar oud in het Antwerpse. Het hele proces werd bovendien gefilmd.

Op deze deelsite vind je het concrete lesmateriaal met handleiding en beeldmateriaal dat gebruik in de klas illustreert. Nagelnieuw is rpg.neejandertaal.be. Hier krijg je toegang tot een tool die lezen en schrijven met elkaar verbindt. Maak zelf je tablettale of interactief verhaal (jawel) of laat je leerlingen dat doen. Het verhaal Op zoek naar de prins maakt je snel duidelijk hoe het werkt.

3. Sprekend leren: mondelinge taalvaardigheid verbeteren met exploratieve gesprekken

Mondelinge taalvaardigheid is al jaren het ondergeschoven kindje in het Vlaamse onderwijs. Tijd om daar verandering in te brengen. De term sprekend leren verraadt al een beetje waarover het gaat: leerlingen gebruiken taal tijdens coöperatieve werkvormen op zo'n manier dat ze samen kennis uitwisselen én opbouwen. Echt, elke vorm van groepswerk levert dan echt leren op, waar dat nu vooral decibels zijn.

Het codewoord is exploratief spreken, een techniek die ontwikkeld is aan de universiteit van Cambridge en die in het Vlaamse onderwijs tot voor kort onbekend was. Tot voor kort, want tijdens nieuwe praktijkonderzoek in vijf Vlaamse lagere scholen leerden negentig kinderen exploratief spreken. Het resultaat? Ze redeneren nu beter, werken beter samen en hun probleemoplossend denken is erop vooruitgegaan. Ze leren echt van elkaar.

Op deze deelsite vind je heel wat achtergrondinformatie over deze nieuwe didactiek. Je vindt er ook de elektronische leermiddelen bij het boek Sprekend leren, dat is uitgegeven bij die Keure. Een vat vol lesmateriaal, wetenschappelijk onderbouwd.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
Jan T'Sas
Leerkracht, Ander