Bond voor Lichamelijke Opvoeding - BVLO vzw

Op hun eigen site staat de volgende uitleg:

"De Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO) wil vooral jongeren maar ook adolescenten en volwassenen tot blijvende (lifetime) sportactiviteit aanzetten door het aanbieden van een uitgebreid kwaliteitsvol gamma van recreatieve en competitiegerichte bewegingsactiviteiten met een bijzonder accent op ropeskipping, gymnastiek en omnisport.

Via het groeperen van de gevormden in de lichamelijke opvoeding en de sport is het BVLO de sportfederatie bij uitstek, beschikkend over alle mogelijke knowhow, om kwaliteitsvolle d.w.z. pedagogische, sporttechnische en sociaal aangepaste sportbegeleiding aan te bieden.

BVLO wenst dan ook de kennis en de informatie hieromtrent, zoals o.a. de sportbegeleiding en de lichamelijke opvoeding op school, club en gemeente te verspreiden in het brede middenveld, bij de burger en de beleidsvoerders."

Interessant om op de hoogte te blijven van allerlei weetjes over lichamelijke opvoeding en sport: nascholingen, studiedagen, congressen, sportkampen, sportieve activiteiten/ evenementen, vakliteratuur, ... 

Steven Duyver
Leerkracht
Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Niveau en vak
lerarenopleiding
Info
Website
Bijgewerkt: 29-12-2010
Nummer: 24535
Feedback
Nog geen score
1 keer favoriet
0 reacties
4207 bezoekers
Categorie
Informatieve site
Trefwoorden
blosoBond voor Lichamelijke OpvoedingBVLOcompetitiegezondheidgezondheidseducatiegymnastieklichamelijke opvoedingomnisportropeskippingsportsportfederatiesportkampen
Functie
Leerkracht (docent)
Auteur
Secretariaat BVLO
www.bvlo.be/
Taal
Nederlands
Onderwijssysteem
Vlaams
Laatste aanpassing
An Smets 29.12.2010