Bond voor Lichamelijke Opvoeding - BVLO vzw

Toegevoegd door Steven Duyver op 04.09.2010
Website

Op hun eigen site staat de volgende uitleg:

"De Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO) wil vooral jongeren maar ook adolescenten en volwassenen tot blijvende (lifetime) sportactiviteit aanzetten door het aanbieden van een uitgebreid kwaliteitsvol gamma van recreatieve en competitiegerichte bewegingsactiviteiten met een bijzonder accent op ropeskipping, gymnastiek en omnisport.

Via het groeperen van de gevormden in de lichamelijke opvoeding en de sport is het BVLO de sportfederatie bij uitstek, beschikkend over alle mogelijke knowhow, om kwaliteitsvolle d.w.z. pedagogische, sporttechnische en sociaal aangepaste sportbegeleiding aan te bieden.

BVLO wenst dan ook de kennis en de informatie hieromtrent, zoals o.a. de sportbegeleiding en de lichamelijke opvoeding op school, club en gemeente te verspreiden in het brede middenveld, bij de burger en de beleidsvoerders."

Interessant om op de hoogte te blijven van allerlei weetjes over lichamelijke opvoeding en sport: nascholingen, studiedagen, congressen, sportkampen, sportieve activiteiten/ evenementen, vakliteratuur, ... 

Nog geen score 0 0 4009

Reacties

Dit leermiddel heeft nog geen reacties.

Dit is een openbare bijdrage. Je hoefde niet aan te melden om ze volledig te bekijken en te gebruiken.

Gelieve rechtsboven wel aan te melden om scores en reacties te geven, de inzender te contacteren … We waarderen je reactie.

Na aanmelding kan je ook alle bijdragen bekijken en er zelf toevoegen.

Functie
Leerkracht (Docent)
Auteur
Secretariaat BVLO
www.bvlo.be/  
Taal
Nederlands 
Onderwijssysteem
Vlaams
Laatste aanpassing
An Smets 29.12.2010