Platform rond mediawijsheid : INgeBEELD

Ambrosia’s tafel heeft de afgelopen jaren, in opdracht van Canon Cultuurcel, het Platform rond mediawijsheid (INgeBEELD IV) gebouwd. Dit platform formuleert antwoorden op de vraag naar multimediale geletterdheid in het onderwijs, zoals die tot uiting kwam in het onderzoek van Annemie Goeghebuer en houdt daarbij rekening met de aanbevelingen van het Bamfordrapport.

Het doel van dit platform is om knowhow en expertise op het vlak van multimediale geletterdheid op te bouwen en te delen met het culturele en onderwijs veld, om voorbeelden van good practice te tonen en om ons cultureel erfgoed naar jongeren toe digitaal te ontsluiten.

De kerngedachten van waaruit dit platform werd gebouwd zijn:

 • We leven in een multimediale cultuur.
 • In een multimediale cultuur is het van essentieel belang dat eenieder zich kan uitdrukken aan de hand van alle voorhanden zijnde media: dat is multimediale geletterdheid.
 • Multimediale geletterdheid is geen nieuw vak op zich, maar een nieuwe onderwijstaal; zoals een school binnen een literaire traditie gebaseerd is op literaire geletterdheid is een school binnen een multimediale cultuur gebaseerd op multigeletterdheid.

Aan de hand van het platform rond mediawijsheid willen we trainingsmodules voor lectoren en leerkrachten ontwikkelen om multimediale geletterdheid verder te implementeren in het onderwijs.

Het platform rond mediawijsheid bestaat uit vijf werelden die grotendeels opgebouwd zijn uit audiovisueel materiaal onder de vorm van clips, films en games en die onderling met elkaar verbonden zijn.

 1. In de Wereld van Wijktv wordt kwaliteitsvolle, user generated content getoond, die gemaakt werd door jongeren en buurtbewoners. Vanuit deze wereld worden de andere werelden van het platform opgebouwd. Want wie eenmaal zelf content begint te maken, wil dat steeds beter kunnen. Om daar in te slagen kun je doorsurfen naar de volgende werelden.
 2. In de Wereld van de Inspiratie wordt de geschiedenis van de media verteld. Die geschiedenis wordt niet alleen op een multimediale manier verteld, maar ook vanuit een multimediaal standpunt: wat betekent dat de geschiedenis niet begint met het schrift, maar veel vroeger: vanaf de eerste artefacten. Deze geschiedenis kan uiteraard enkel verteld worden aan de hand van de user generated content van vroeger m.a.w. aan de hand van ons artistiek en cultureel erfgoed. Vandaar dat de Wereld van de Inspiratie gebaseerd is op de digitale ontsluiting van onze archieven én omgekeerd fungeert als toegangspoort tot, en uithangbord van, die archieven,  voor wie rond media- of kunsteducatie werkt in het onderwijs of in het culturele veld.
 3. In de Wereld van de Dialoog worden samenwerkingen opgezet met artistieke en academische content-makers van nu.  M.a.w. met de grote cultuurhuizen, musea en universiteiten en met individuele kunstenaars.
 4. In de Wereld van onze blik gaat het over de invloed die media hebben op ons brein en op onze perceptie van de wereld.
 5. In de Wereld van het leren tenslotte, delen we de opgebouwde knowhow en expertise met de wereld van het onderwijs en van de opvoeding.

Hierbij is het de bedoeling om lectoren, leerkrachten, opvoeders en begeleiders te introduceren in de wereld van mediawijsheid en hen tools aan te reiken om zelf trajecten rond multimediale geletterdheid op te zetten.

Deze wereld werd uitgebouwd in samenspraak met de Entiteit Curriculum van het Ministerie van Onderwijs en met de diverse onderwijskoepels en sluit perfect aan bij de  vooropgestelde onderwijsvernieuwing en bij de nieuwe ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

Steven Duyver
Leerkracht

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lager 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
bulo
Mens en maatschappijWetenschappen en techniekICT
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
buso
Fotografie - Video - FilmMedia en communicatie - Sociale vaardighedenPAV - MAVO - GASV - ASPV
hbo5
lerarenopleiding
Info
Website
Bijgewerkt: 30-11-2010
Categorie
Informatieve site
Trefwoorden
beeldcultuurdansdelendramagamesgeluidgevoelensINgeBEELDinternetknowhowmediawijsheidmultimediaalmuziekopvoedersplatformplatformrondmediawijsheidtaaltheaterveilig computergebruikverlangenverstandvideozintuigveilig online