Sprankel : Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Sprankel richt zich tot ouders van normaalbegaafde kinderen en jongeren (IQ vanaf 80) die gedurende hun schoolloopbaan problemen ondervinden bij het leren.

Wij onderscheiden vier grote groepen:

  • Kinderen met algemene leerproblemen: het gaat hier over kinderen wiens prestaties meestal zwak zijn over gans de lijn. Zij hebben moeite om, op het vereiste tempo, het voorgeschreven leerplan volledig te verwerken. Het gaat dan om iets minder begaafde kinderen. Zij worden ook “slow learner” of “traag lerend” of “randbegaafd” genoemd. Niet te verwarren met kinderen met een verstandelijke beperking.
  • Kinderen met concentratieproblemen: bij deze kinderen wordt het leren bemoeilijkt doordat zij zich onvoldoende en onvoldoende lang kunnen concentreren. Een extreme vorm hiervan is het ADHD-kind (al of niet hyperkinetisch). Echter ook aandoeningen zoals epilepsie kan men hierin onderbrengen.
  • Kinderen met een specifiek probleem rond leren lezen en correct spellen: deze kinderen presteren op alle andere schoolse vakken overeenkomstig hun verstandelijke begaafdheid, doch zijn bijzonder zwak in lezen en spellen. In een extreme en hardnekkige vorm spreekt men hier over “dyslexie”.
  • Kinderen met een specifiek probleem rond rekenen: ook hier gaat het om kinderen die normaal presteren in overeenstemming met hun begaafdheid, maar die specifiek zwak zijn voor rekenen. In een extreme en hardnekkige vorm spreekt men dan over dyscalculie. Deze stoornis is in de wetenschap nog iets minder bekend en onderzocht. Ze wordt de laatste jaren regelmatig in verband gebracht met de niet-verbale leerstoornis (NLD=nonverbal learning disorder).

Sprankel staat ook open voor alle belangstellenden: scholen, centra voor leerlingbegeleiding (CLB), revalidatiecentra, logopedisten, leerkrachten …

Wij vinden een goede wisselwerking tussen ouders en deskundigen heel belangrijk.

Op de site vind je achtergrondinfo en brochures rond dyslexie en dyscalculie.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
kleuter 3, 4, 5 jaar
lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
bulo
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
buso
Niet vakgebonden
Info
Website
Bijgewerkt: 11-12-2012
Nummer: 29665
Onderwijsbehoefte
Leerstoornissen
Categorie
Informatieve site
Trefwoorden
begaafdheidconcentratieprobleemdyscalculiedyslexieleerprobleemleerstoornissprankelleerzorg