Transforming Fablabs Into Steamlabs

logo
Bron

Het hoofddoel van ons project is om FabLabs om te vormen tot STEAMLabs. Een FabLab is een werkruimte waar leerlingen (en meestal een veel breder publiek) de mogelijkheid krijgen om machines te gebruiken voor de collectieve realisatie van een fysiek of digitaal (tussen)product. Hoewel het onderwijs binnen een FabLab wordt gegeven, richt het zich vooral op het gebruik van de machines. Voor de kleuter- en basisscholen is dit voor de hand liggend onvoldoende, voor de leerlingen van deze scholen is het belangrijk dat de machines in een context worden geplaatst. Een dergelijke context kan worden gecreëerd met aanvullende leeractiviteiten, onder meer gericht op het ontwerpen van concepten, het verkennen van de machines en de mogelijkheden om de producten van de verschillende machines te combineren. Omdat deze STEAM-gerelateerde leeractiviteiten gebaseerd zijn op FabLabs, maken we zogenaamde STEAMLabs. Met andere woorden, een STEAMLab kan worden gedefinieerd als een FabLab waar de leerlingen zich niet alleen richten op de realisatie van een (tussen)product, maar ook op de hele cyclus vanaf een idee tot en met de realisatie van een eindproduct.

Momenteel richt elke deelnemende school zich op een beperkt aantal machines en/of technieken (dat wil zeggen, soms kunnen meerdere technieken op één machine worden toegepast). Hierdoor is het voor hen onmogelijk om een curriculum aan te bieden dat rekening houdt met alle aspecten van STEAM. Met dit project bieden we deze scholen een platform om hun kennis en ervaringen te delen, zodat ze de toepassing van hun FabLab zodanig kunnen verbreden dat deze FabLabs kunnen evolueren naar volwaardige STEAMLabs.

In eerste instantie zal de kennisdeling tussen de deelnemende docenten plaatsvinden. Samen met een aantal geselecteerde leerlingen bezoeken ze elkaars scholen. Tijdens elk bezoek wordt ervaring opgedaan met de machine in de techniek waarin de betreffende school een specialisatie heeft opgebouwd. Omdat elke school een andere machine/techniek behandelt, wordt continu extra kennis opgedaan. Terug thuis is het doel om de nieuw ontdekte technieken toe te passen. In sommige gevallen betekent dit dat het FabLab moet worden uitgebreid met de benodigde machines. Zodra deze machines beschikbaar zijn, kan de interne kennisdeling plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de deelnemende docenten hun nieuw verworven kennis en ervaringen kunnen delen met de andere docenten van de school. Dit kan via een praktische training of via de levering van lesmateriaal (eventueel vertaald uit de bezochte school).

Een bijkomend doel van het project is om STEAMLabs toegankelijk te maken voor leerlingen van alle leeftijden. Het lesmateriaal van de verschillende scholen is hiervoor momenteel niet voorzien. Daarom zal aandacht worden besteed aan de uitbreiding van dit lesmateriaal, zodat verschillende aspecten van een bepaalde techniek met leerlingen van verschillende leeftijden besproken kunnen worden. Het ligt voor de hand dat de andere scholen deze lesmaterialen mogen vertalen om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
Silke Beerens
Leerkracht

Ontdek ook