Contact

Wereldburgerschapseducatie op KlasCement

Deze deelsite KlasCement voor Wereldburgers is een onderdeel van KlasCement, onderhouden door Kruit. Kruit is zowel een online als een real life platform en is een initiatief van Kleur Bekennen, het federaal programma voor wereldburgerschapseducatie.

Heb je vragen of opmerkingen over ‘KlasCement voor wereldburgers’, contacteer Erika Nobels.

KlasCement

Departement Onderwijs en Vorming
KlasCement – 3A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Stuur ons een bericht