Abonneer op leermiddelen

Lees hoe je op de hoogte blijft van leermiddelen die aan deze zoekfilter voldoen.

Abonneer via RSS

Abonneer op de nieuwsbrief

Favorietenmap: Draagvlak versterken

foto Gemaakt door Kleur Bekennen
Organisatie, Ander

Studies hebben uitgewezen dat wereldburgerschapscompetenties veel sterker ontwikkeld worden op scholen waar (een groot deel van) het schoolteam de algemene werking ondersteunt en samenwerkt rond belangrijke thema’s. Hoe krijg je alle neuzen in dezelfde richting? En hoe zorg je dat je je lessen ook in de (school)praktijk brengt?

Je ziet enkel de leermiddelen uit de favorietenmap die op huidige projectsite (Wereldburgerschapseducatie) staan. Open deze favorietenmap op KlasCement om alle leermiddelen in de map te bekijken.

Sorteer 7 favorieten:

Campus 2660 internationaal : Blog internationalisering

Toegevoegd door Jeroen Lauwers - Website
Laatst aangepast op 08.05.2017

Draagvlak versterken door een internationale werking: de goede praktijk van de Academie Hoboken.

De Stedelijk Academie van Hoboken zoekt al jaren actief naar manieren om haar publiek met een diverse achtergrond, leeftijd en motivatie te inspireren. …


Civiclab : Projecten wereldburgerzin

Toegevoegd door Jeroen Lauwers - Website
Laatst aangepast op 08.05.2017

CivicLab ontwikkelt projecten en strategieën voor wereldburgerzin. 

Mark Saey, de bezieler van CivicLab, werkte projecten en een stappenplan uit om projectmatig op school te werken aan wereldburgerschap. Een aanzet van zijn …


De Schoolbrug : Een brug tussen de school en de ouders

photo Toegevoegd door Philip Lambrechts - Website
Laatst aangepast op 17.01.2018

De Schoolbrug werkt samen met scholen initiatieven uit om de band met ouders sterker te maken. Daarnaast worden ook ouders en jongeren begeleid in het zelfstandig opnemen van hun rol in het onderwijs.

In hun werking zitten vier kernwaarden …


Vormen vzw : Vlaamse organisatie voor mensenrechteneducatie

Toegevoegd door Katrien De Groote - Website
Laatst aangepast op 16.09.2016

Een wereld waarin alle mensen alle mensenrechten effectief genieten, daarvoor is het broodnodig dat iedereen begrijpt wat mensenrechten zijn en waarom ze zo belangrijk zijn.

Vormen vzw bedenkt steeds nieuwe manieren om kinderen, jongeren en …


Global Schoolroom : Verzamelsite lesmateriaal

photo Toegevoegd door Patrick Walsh - Website
Laatst aangepast op 30.05.2016

Globalschoolroom.org is een Engelstalige site gemaakt door en voor leerkrachten. De site is gewijd aan mondiale vraagstukken. Het moedigt dialoog over de grenzen heen aan, waardoor ze wereldwijd begrip willen bevorderen.

Het is geen bedrijf, maar …


Actualiteit : Methodiekenbundel PAV

Logo Toegevoegd door Kleur Bekennen - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.10.2016

Kleur Bekennen ontwikkelde samen met de pedagogische begeleidingsdiensten een methodiekenbundel. De bundel bevat dertien uitgewerkte methodieken om met de actualiteit aan de slag te gaan. De methodieken zijn uitgewerkt met het oog op de lessen …


Chaigesprekken over duurzaamheid en diversiteit in de klas

Logo Toegevoegd door Studio Globo - Website
Laatst aangepast op 13.04.2017

Op deze website kan je met andere leerkrachten ideeën uitwisselen over hoe je aan de wereld werkt in je klas:

  • hoe heb je aandacht voor duurzaamheid,
  • hoe breng je actualiteit in de klas,
  • hoe zorg je voor diversiteit,
  • hoe zorg je ervoor dat …