Info

Wereldburgerschapseducatie wil leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling tot kritische burgers die zich bewust zijn van de mondiale uitdagingen en de wereldwijde onderlinge afhankelijkheid

Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zich te engageren voor een meer rechtvaardige wereld

Meer info op www.kleurbekennen.be