Info

Voor elke wereldbewuste leerkracht én school

Deze deelsite is er voor iedereen die bezig is met Wereldburgerschapseducatie. Van leraar tot directeur tot schoolteam. 

Wereldburgerschapseducatie wil leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling tot kritische burgers die zich bewust zijn van de mondiale uitdagingen en de wereldwijde onderlinge afhankelijkheid. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zich te engageren voor een meer rechtvaardige wereld

Met velen weten we meer dan alleen

Er is immers nood aan een Netwerk waarin we expertise samenbrengen en waarin we goede voorbeelden, lesmateriaal, activiteiten, nascholingen en ondersteuning, .... delen. Zo hoeft niemand nog het wiel uit te vinden.

Van inspirerend lesidee tot workshop tot studiedag

BeGlobal selecteert en bundelt aanbod van verschillende organisaties: lesmateriaal, activiteiten voor leerlingen en nascholingen voor leerkrachten. We zetten ook thema's in de kijker. BeGlobal is zowel een online als een real life platform en is een initiatief van Enabel.