Info

Wereldburgerschapseducatie heeft als doel kinderen en jongeren op te voeden tot kritische en verantwoordelijke burgers die zich bewust zijn van het belang van internationale solidariteit en die actief en geëngageerd bijdragen tot een meer rechtvaardige wereld.

Om jongeren tot actieve wereldburgers op te voeden is het belangrijk om jongeren in de lessen in contact te brengen met belangrijke wereldse thema’s en om hen actief bij de (brede) schoolwerking te betrekken. Op die manier krijgen ze de kans om zich al doende voor te bereiden op een veelzijdig leven in onze glokale samenleving.

Meer info op www.kleurbekennen.be