Inspiratie en lesmateriaal

Online lesmateriaal van organisaties, direct bruikbaar in de klas
 • kleuter
 • lager
 • secundair
 • volwassenen
Workshops, tentoonstellingen, theater- en filmvoorstellingen, uitstappen …
 • kleuter
 • lager
 • secundair
 • volwassenen
Studiedagen, nascholingen, subsidies, coaching & begeleiding door organisaties
 • kleuter
 • lager
 • secundair
 • volwassenen
Een vierdaagse onderdompeling voor de wereldburgers van morgen.
 • alle onderwijsniveaus
Hoe veranker je duurzaam denken en doen in je school zodat dit meer wordt dan het werk van enkele enthousiastelingen?
 • alle onderwijsniveaus
Ga concreet aan de slag met de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
 • alle onderwijsniveaus
11.11.11 maakte een bundeling van lesmaterialen rond wereldburgerschapseducatie die je kan inzetten bij afstandsleren.
 • kleuter
 • lager
 • secundair
 • volwassenen
Kom langs voor advies op maat. Of ontleen gratis educatief materiaal.
 • kleuter
 • lager
 • secundair
 • volwassenen