Jeugddienst Globelink

Jeugddienst Globelink

www.globelink.be

Wat doen we?

We zetten, samen met jongeren, verschillende trajecten op poten. Voor ieder wat wils:

Voor scholen--> Kras

Voor alle soorten jeugdwerkingen die...

...  enthousiast zijn over sport en kinderrechten-->No Rights, No Glory

...  eens willen proeven van wat we doen-->DO*Cheque

... iets willen doen rond duurzaam voedsel --> Voedsel

... iets lokaal duurzaams willen doen, eender wat -->liene@globelink.be

Voor iedereen die enthousiast is voor het klimaat (project afgerond) -->De Geheime COöPeratie

Voor speelpleinen --> Ecoshizzel 2015

Voor scholen rond duurzame mobiliteit--> Project 9100 toeren

Interesse, maar eerst een vraag? -->Contact

Onze missie

Jeugddienst Globelink streeft naar een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld door het ontwikkelen van competenties bij jongeren, die hen in staat stellen om zelf duurzame keuzes te maken.

Onze visie

Vertrekken vanuit de kracht van jongeren en inzetten op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling is onze bijdrage in het realiseren van een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld. Jeugddienst Globelink kijkt met een positieve en genuanceerde blik naar de toekomst en de wereld.

Jongeren zijn onze belangrijkste partners en dragen verantwoordelijkheid in het beleid en de werking van jeugddienst Globelink. Hun mening is belangrijk en doet er toe. We waarderen en respecteren hun eigenheid.

Jongeren hebben de kracht om mee te bouwen aan de democratische samenleving. Ze nemen hun plaats in het algemene maatschappelijke debat in en engageren zich voor noordzuidthema’s. Jeugddienst Globelink daagt jongeren uit zich te verdiepen in maatschappelijke thema’s (met een mondiale invalshoek) en zich hierover uit te spreken. Jongeren zijn in staat over elk thema hun mening te formuleren.

Jeugddienst Globelink kiest resoluut voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Dit betekent dat we ons richten op het ontwikkelen van competenties om duurzame keuzes te maken die rekening houden met een impact nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders in de wereld.

Voor jeugddienst Globelink gaat het over HOE te denken (en richten we ons niet op het WAT te denken). Kennis (het hoofd), actiegerichtheid (de handen) en waardeontwikkeling (het hart) spelen een fundamentele rol in onze werking en onze educatie.

Dé Beleidsnota

Download hier de beleidsnota 2014-2017 van Jeugddienst Globelink

Download hier onze beleidsnota 2018-2021 van Jeugddienst Globelink. En laat je verrassen door de toekomstplannen van onze jongeren.

Leermiddelen (1)