Kwasa Kwasa vzw

Over ons

Kwasa Kwasa bestaat uit een dynamisch team van deskundige medewerkers. Ook vrijwilligers vormen een belangrijk steunpunten van onze werking. 

Opgericht in 2002 uit de noodzaak om structurele hulp te bieden op een kleinschalige manier heeft Kwasa Kwasa al een hele weg afgelegd.

Kwasa Kwasa heeft een Noord- en een Zuidwerking waar superdiversiteit als een rode draad doorheen loopt.

De laatste twintig jaar hebben we door de globalisatie een andere kijk gekregen op zowel de sociale, de culturele als de linguïstische diversiteit in onze maatschappij. Post kolonialistische ideeën hebben helaas nog steeds een grote invloed op het intercultureel denken binnen de huidige samenleving. Kwasa Kwasa wil de link tussen Noord en Zuid levend en actueel houden, door zowel in het Noorden als in het Zuiden projecten op te zetten.

De aanwezigheid van het Zuiden in het Noorden en vice versa, heeft tot gevolg dat je als vormingsorganisatie steeds op de twee terreinen moet werken om niet te vervreemden van de dagdagelijkse realiteit. De superdiversiteit in het Noorden kent men ook in het Zuiden, en die twee aan elkaar linken geeft een realistisch beeld over de heterogene samenstelling van onze samenlevingen en de gevolgen hiervan.