Kleur Bekennen West-Vlaanderen

Kleur Bekennen is een initiatief van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking dat leerkrachten(teams) wil ondersteunen in hun wereldburgerschapseducatie.