Assistieve technologie : Een bredere blik op hulpmiddelen voor zorgbehoevenden

Assistieve technologie verwijst naar ondersteunende technologische hulpmiddelen voor mensen die beperkingen ondervinden, als gevolg van bijvoorbeeld zintuiglijke, motorische, cognitieve, emotionele of psychische problemen.
Het cochleair implantaat is één voorbeeld. Via dit elektronisch hoorapparaat kunnen slechthorende of dove kinderen leren horen en spreken en naar school gaan in het regulier onderwijs. Toch is de idee van inclusief onderwijs niet altijd vanzelfsprekend. En is zo een implantaat altijd wenselijk?
De nieuwe hulpmiddelen zijn technologisch zeer geavanceerd. Personen met een mentale handicap of zorg- behoevenden kunnen door technologie worden geholpen in de communicatie met anderen. Technologie wordt geïntegreerd in de omgeving, bijvoorbeeld bij het monitoren van dementerende ouderen. Daarbij rijzen er heel wat vragen. Is het ethisch aanvaardbaar? Wie zal dat betalen?
In opdracht van het viWtA nam het onderzoeksconsortium tempera/vUB-Meso de maatschappelijke vraagstukken bij assistieve technologie onder de loep en vroeg twintig Vlaamse deskundigen uit de zorgsector, technici en beleidsmensen naar hun visie op de participatie van onder meer personen met een handicap en de rol die technologie hierin kan vervullen. Alle visies werden gebundeld in dit dossier. Deze betreffen niet enkel domeinen als onderwijs, arbeid of welzijn maar ook bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en economie. Vermits de assistieve technologie marktrijp wordt, gebeurt de ontwikkeling van een integrale beleidsvisie beter vandaag dan morgen.

Het dossier vind je in de pdf in bijlage

Deze bijdrage vind je terug op de CD-ROM bij het boek "ICT zonder beperkingen" en werd met toestemming op KlasCement en leerzorgsite geplaatst.
Het boek is te downloaden als pdf op de website van het departement onderwijs. Daar kan je de publicatie, inclusief de cd-rom ook gratis bestellen.

Bram Faems
School/onderwijs

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 26-10-2009
Onderwijsbehoefte
Auditief en spraak
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
assistieve technologiecochleair implantaathulpmiddelenICT zonder beperkingenrolstoelsamenleving en technologieviWtAzorgbehoevendleerzorg