Handboek taalbeleid basisonderwijs

In de inleiding stelt Kris Van de Branden, de auteur van het Handboek taalbeleid basisonderwijs meteen dat het belangrijk is dat taalbeleid niet alleen bestemd is voor scholen met veel anderstalige leerlingen, maar voor elke school. Het is inderdaad via taal dat leerlingen leren en taal leren ze… altijd en overal. Dat taal enkel een zaak is van de taalles klopt dus niet.

De taalontwikkeling van de kinderen is een grote bekommernis van de basisschool. Het gaat erom de leerlingen taalcompetent te maken voor het leven: voor hun latere leren, werken en functioneren in de maatschappij. Schools taalvaardig worden hoort daar dus ook bij en kinderen zover krijgen is niet altijd gemakkelijk. De auteur benadrukt dat het vereenvoudigen van het taalaanbod en van de taaleisen tot onder de eindtermen daarbij geen optie is. Eindtermen en ontwikkelingsdoelen gelden immers voor alle kinderen.

Het boek besteedt aandacht aan de mogelijke taalbevordering in alle activiteiten, aan de omgang met schooltaal in toetsen, aan de evaluatie van taalontwikkeling en de omgang met meertaligheid.

Wat vind je in het boek?

Na een eerste hoofdstukje waar je leest wat taalbeleid is en wat de kenmerken zijn van een krachtig taalbeleid, behandelt Kris Van den Branden de verschillende bouwstenen voor een taalbeleid. Daarbij worden concrete voorbeelden gegeven, zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school.

Een laatste deel gaat over de processen van taalbeleid, over hoe je er als school aan begint en mee doorgaat (een beginanalyse maken, een taalbeleidsplan opstellen, het taalbeleid in de praktijk brengen, de rol van coördinator en van de directie, de inbreng van externen tot de evaluatie van het taalbeleid).  Je vindt de inhoudsopgave in het bijgevoegde bestand (pdf).

Bij het boek hoort ook een website waar de voorbeeldinstrumenten en sjablonen gratis te downloaden zullen zijn.

De auteur

Kris Van den Branden is professor taalkunde aan de K.U.Leuven. Hij is verbonden aan het Centrum voor Taal en Onderwijs. Hij geeft al jaren nascholingen aan leerkrachten van het basisonderwijs over taalvaardigheidsonderwijs en taalbeleid.

Bea Claeys
Andere functie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
kleuter 3, 4, 5 jaar
lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Bijgewerkt: 21-03-2012
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
anderstaligandertalige nieuwkomerHandboek taalbeleid basisonderwijsmeertaligmeertaligheidtaalbeleidsplantaalcompetenttaaldidactiektaalontwikkelingtalenbeleidthuistaaltalen