Vak / Leergebied
Informatica
Fotografie - Video - Film
Gedrags- en cultuurwetenschappen
Geschiedenis - Archeologie
Media en Communicatie + Sociale vaardigheden
PAV - MAVO - GASV - ASPV
Politieke en Sociale Wet. - Maatschappijleer
Nederlands
Onderwijsniveau
Secundair
Categorie
Syllabus - Cursus - Handleiding
Trefwoorden
draaiboekerfgoedgeschiedenisprojecthandleidingintegrale opdrachtinterviewinterviewtechniekLeren van horen zeggenmondelingmondelinge geschiedenisonderzoekscompetentiepraktijkvoorbeeldpresentatieprojecttotaalprojectvakoverschrijdendtalen

Draaiboek : Vakoverschrijdend project mondelinge geschiedenis

Toegevoegd door Leen Breyne op 18.04.2012
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Leren van horen zeggen is een nieuwe, praktische handleiding voor scholen uit het secundair onderwijs die mondelinge geschiedenis in de praktijk willen brengen. Dit draaiboek wil leerkrachten inspireren om een eigen mondeling geschiedenisproject op te starten.

Scholen die op zoek zijn naar een vakoverschrijdend project, nieuwe ideeën voor de ‘integrale opdracht’ of een veelzijdig thema voor Project Algemene Vakken, vinden in Leren van horen zeggen vast hun gading. De handleiding is doorweven met praktische tips en verdiepende achtergrondinformatie. Ze reikt concrete suggesties, checklists en didactisch materiaal aan. De praktijkvoorbeelden van andere scholen geven bovendien een klare kijk op de mogelijkheden. Bij dit draaiboek horen ook enkele handige lesfiches. Deze kan je gratis downloaden via deze link.

Mondelinge geschiedenis is een totaalproject. Een eerste voorwaarde is de interesse van de leerlingen te prikkelen en ze zicht te geven op het tijdskader van het onderwerp dat ze gaan onderzoeken. Dan is er het hele proces van voorbereiding op het interview, over afnemen en verwerken van interviews, de presentatie van de uit de interviews verkregen informatie, tot en met het bewaren van deze mondelinge bron. De essentiële kennis en vaardigheden om aan mondelinge geschiedenis te doen zijn terug te vinden in de eindtermen van het secundair onderwijs. Zo wil een mondelinge geschiedenisproject de verantwoordelijkheidszin van de leerlingen verhogen en bevordert het de ontwikkeling van interculturele competenties en socio-emotionele vaardigheden. Het zet de leerlingen aan tot kritisch nadenken over het heden en verleden. Kortom: mondelinge geschiedenis is een uitermate geschikte methode om de onderzoekende houding en onderzoekscompetenties van leerlingen aan te scherpen. 

Leren van horen zeggen. Draaiboek voor een vakoverschrijdend project mondelinge geschiedenis in het secundair onderwijs is het resultaat van de samenwerking tussen de hogeschool Lessius Mechelen, de cultureel-erfgoedcellen Waasland en Mechelen en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis