Smart Education @ Schools : Projecten 2018


Bron

Op 21 november 2018 hebben imec, KU Leuven en de Vlaamse overheid zes projecten voorgesteld die geselecteerd zijn voor Smart Education @ Schools. In deze projecten bedenken en ontwikkelen leerkrachten technologische oplossingen voor specifieke uitdagingen in het onderwijs. Tijdens de voorstelling op Campus Kulak Kortrijk lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits meteen ook een oproep voor nieuwe projecten. Meer informatie over de projectoproep 2019 lees je hier

Met dat initiatief willen imec, de onderzoekshub in nano-elektronica en digitale technologie, en Vlaams ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters ervoor zorgen dat slimme educatieve technologie sneller haar weg vindt naar het klaslokaal. Scholen en leerkrachten worden daar actief bij betrokken. Via een open projectoproep konden zij eigen voorstellen indienen.

De Vlaamse overheid stelt middelen ter beschikking voor de ontwikkeling. Die zijn verdeeld over zes projecten die verschillende onderwerpen en onderwijsniveaus beslaan.

Dit zijn de zes projecten die geselecteerd zijn voor Smart Education @ Schools - editie 2018:

Smart Symbols - slim observeren in de kleuterklas
Een platform dat de activiteiten van kleuters registreert ter ondersteuning van de leerkracht. Een draagbare beacon, bijvoorbeeld een armband met bluetooth, maakt het mogelijk om de interesses van de kleuters op de voet te volgen,  zowel op het vlak van leervaardigheden als van sociaal gedrag. Meer info lees je hier.

VRkeer – immersief leertraject voor verkeersinzicht bij fietsers
In het basisonderwijs gaat veel aandacht naar verkeerseducatie en fietsen, maar inzicht in het verkeer komt voornamelijk door oefening. Dat is heel intensief voor de leerkrachten en brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom ontwikkelt dit team een virtual reality-leermodule. Daarin kunnen leerlingen met behulp van een VR-bril en een joystick verschillende verkeerssituaties op een uitdagende maar veilige manier inoefenen. Meer info lees je hier.

SENSEI - slimme chatbot voor studievaardigheden
Individuele begeleiding en persoonlijke coaching zijn essentieel in het leerproces, zeker bij de overgang van basisschool naar secundair onderwijs. Een webapplicatie met geautomatiseerde chatbot helpt leerlingen bij hun studie- en examenplanning en
rapporteert de vooruitgang aan leerling en leerkracht. Meer info lees je hier.

SCI-I - het oog van de wetenschap
Ontwikkeling van vijf augmented reality-applicaties voor het onderwijzen van chemie en fysica. Via de applicaties op de smartphone worden abstracte wetenschappelijke begrippen geanimeerd en zo begrijpelijk voorgesteld. Het project richt zich op secundaire scholen in een grootstedelijke context waar taal een mogelijke barrière is voor interactief onderwijs. Meer info lees je hier.

KIKS - Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata
Het KIKS-team gaat een lessenreeks ontwikkelen waarin leerlingen eigenhandig leren omgaan met artificial intelligence. Er wordt werk gemaakt van een concrete toepassing rond klimaatverandering: aan de hand van deep learning-technieken gaan scholieren een computer programmeren om automatisch huidmondjes in planten te tellen. Meer info lees je hier.

VRhoogte - Veilig werken op virtual hoogte
Virtual reality-opleidingsmodule voor het secundair onderwijs (BSO, TSO en Duaal Leren). In een virtuele omgeving trainen de leerlingen basisvaardigheden voor werk op grote hoogte, bijvoorbeeld het onderhoud van hoogspanningsmasten of windmolens. Op basis van de beelden kan de leerkracht ook beter evalueren. Zo wordt de overstap naar
de praktijk beter voorbereid. Meer info lees je hier.

Professor Rudy Lauwereins (imec / Departement Elektrotechniek) licht toe:
"De geselecteerde projecten zijn stuk voor stuk gegroeid vanuit noden in het klaslokaal en zijn door de scholen zelf uitgewerkt. Zo garanderen we dat ze echt beantwoorden aan een bestaande vraag. Het is van essentieel belang dat kinderen en jongeren de juiste vaardigheden ontwikkelen om onze digitale samenleving mee vorm te geven. De technologie die imec ontwikkelt, draagt bij tot betere en efficiëntere gezondheidszorg,
mobiliteit en duurzame energie. Ook het onderwijs zelf willen we slimmer maken door technologische oplossingen te ontwikkelen die leerling én leerkracht beter ondersteunen.”

Impact op het hele onderwijsveld
De projecten kaderen in een breder onderzoeksprogramma naar educatieve technologie, Smart Education. Binnen het project werken wetenschappers van imec, KU Leuven, VUB en UGent samen aan slimme onderwijstoepassingen. De ambitie is om technologie te ontwikkelen die de samenwerking in de les verbetert, het onderwijs beter afstemt op de individuele noden van de student en zo voor betere resultaten zorgt.

“Educatieve technologie is er klaar voor om écht het verschil te maken, ook in de basisschool en het secundair onderwijs”, aldus Piet Desmet, vicerector van de KU Leuven en wetenschappelijk directeur van Smart Education. “Het werk van de ITEC-onderzoeksgroep op Campus Kulak sluit direct aan bij die evolutie: door de ontwikkeling van nieuwe onderwijstoepassingen en door onderzoek naar individueel leergedrag. De ambitie van Smart Education is om effectieve impact te genereren op het ganse
onderwijsveld. Daarin worden we gesteund door de Vlaamse regering die dit verhaal mee mogelijk maakt.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits sluit zich daarbij aan: “Met Smart Education @ Schools zorgen we ervoor dat scholen mee slimme technologische oplossingen ontwikkelen voor uitdagingen in het onderwijs. Hiervoor worden ook de nodige middelen vrijgemaakt. Ik ben bijzonder enthousiast over de kwaliteit en de inhoud van projecten. Dit toont voor mij nog maar eens de creativiteit en de betrokkenheid in ons onderwijs aan.”

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan