Goesting om te schrijven : Alles over schrijfmotivatie en hoe te bevorderen


Schrijven is een uiterst complexe vaardigheid waardoor veel leerlingen moeilijkheden ervaren tijdens het schrijven. Dit gaat vaak gepaard met een lage motivatie om in hun pen te kruipen. Zicht krijgen op de onderliggende schrijfmotieven van leerlingen is essentieel om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling tot vaardige EN gemotiveerde schrijvers.

Programma

In deze nascholing gaan we dieper in op de motieven van leerlingen om teksten te schrijven: schrijven leerlingen omdat ze ‘willen’ of omdat ze ‘moeten’? We sluiten aan bij recente theorievorming en onderzoek naar schrijfmotivatie. Daarnaast kijken we hoe we de schrijfmotivatie kunnen bevorderen in de klas aan de hand van handige praktijkvoorbeelden en tips. We maken ook tijd om onderling good practices uit te wisselen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen de verschillende types schrijfmotivatie van leerlingen;
  • kennen manieren om de schrijfmotivatie van leerlingen te bevorderen;
  • kunnen aan de hand van een concrete tool de schrijfmotivatie van leerlingen achterhalen en identificeren;
  • kunnen aan de hand van een concrete tool het vertrouwen dat leerlingen hebben in hun eigen schrijfbekwaamheid achterhalen en identificeren;
  • kunnen aan de hand van concrete praktijktips aan de slag om in hun klas de schrijfmotivatie van leerlingen te bevorderen.

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs tweede en derde graad, zorgcoördinatoren, directie/beleidsmedewerkers.
Er is geen voorkennis vereist.

Begeleiding

Fien De Smedt is postdoctoraal onderzoeker, verbonden aan de onderzoeksgroep ‘Taal, Leren, Innoveren’ van de vakgroep Onderwijskunde (Universiteit Gent).

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?