JEF

Visie van de organisatie

Een divers aanbod rond jeugdfilm verruimt de blik van kinderen en jongeren. Dit geeft hen kansen om zelf te bepalen in welke wereld ze willen leven. JEF maakt daartoe jeugdfilm beschikbaar voor vertoners, zichtbaar en toegankelijk voor een breed en divers publiek in onderwijs en vrije tijd.

 

Vertaling van deze visie

JEF is door haar actieve rol in netwerkorganisaties het aanspreekpunt rond jeugdfilm voor beleidsmakers en de (inter)nationale filmsector. Bij JEF vinden kinderen en jongeren een plek om samen film te creëren, te beleven en kritisch te bekijken. JEF zet doorheen de werking 'voor en door jongeren' centraal.

Daarnaast versterkt JEF kinderen en jongeren op een innovatieve wijze in filmwijsheid, zowel in de vrije tijd als in schoolverband. Op die manier versterkt JEF het geheel van kennis en vaardigheden waarmee kinderen en jongeren film beleven op een actieve, creatieve en kritische manier. Dit bereikt JEF door het organiseren van masterclasses, workshops, Q&A’s, multimediale installaties, een YouTube-kanaal etc. JEF is daarnaast een belangrijke intermediair voor het onderwijs. Het daagt leerkrachten uit film breed in het lessenpakket te integreren en op hun beurt leerlingen filmwijs te maken door vormingen en lesmappen.

 

Kwaliteit

Kindvriendelijke filmcultuur staat permanent op de agenda bij (inter)nationale beleidsmakers en (jonge) filmmakers nemen kinderen en jongeren mee in hun artistieke denkprocessen en creaties. De productie van jeugdfilm in Vlaanderen wordt gestimuleerd.

 

JEF is een dynamische organisatie, komt steeds fris uit de hoek en stelt zich niet alleen toegankelijk en ondersteunend, maar ook onderzoekend en reflecterend op. Bovendien zet JEF duurzaamheid centraal, zowel op vlak van HR-beleid, ecologie en financiën.

Leermiddelen (269)

Bekijk alle