Gluon vzw

In ons onderwijs ligt sterk de nadruk op wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. Vaak ontbreekt een samenhang en een creatieve & kritische component. Het is precies dit samengaan van wetenschap, technologie, wiskunde, engineering en creativiteit die aan de basis ligt voor innovatie.

Voor Gluon is de promotie van een creatief buitenschools jongerenprogramma bijzonder belangrijk. Daarom organiseren we elke woensdagnamiddag de STARTS Academy in het Fablab Brussels, ontwikkelen we tweejaarlijks de Gluon Labs en geven we  pop-up demonstraties in scholen, culturele centra en publieke ruimtes. In alle educatieve projecten staan technologische, wetenschappelijk en artistieke ervaringen centraal.

Gluon Educatie werkt nauw samen met onder andere Erasmushogeschool Anderlecht, Fablab Brussels, Open Biolab Jette, Bozar, Muntpunt, JCW …