Djapo

Djapo is een educatieve organisatie die kinderen en jongeren anders wil laten denken over
en kijken naar de wereld, zodat ze die zelf mee vorm kunnen geven en wil zo:
° kinderen en jongeren leren om zelf bewuste keuzes te maken voor een duurzame samenleving
° kinderen en jongeren helpen om bewust te worden dat er keuzes zijn en dat we die elke dag maken
° kinderen en jongeren leren onderzoeken welke keuzemogelijkheden er zijn en welke ze zelf
kunnen creëren.

Djapo werkt rond duurzaamheidsthema’s zoals klimaat, water, afval en eerlijke handel en heeft een bijzondere aandacht voor de Noord-Zuidrelatie. 

Hoe?

Djapo ondersteunt leerkrachten, scholen en steden en gemeenten en is ook actief in de lerarenopleiding. In het aanbod vind je educatief materiaal, prentenboeken, workshops in de klas, nascholing, coaching en advies. Er is een aanbod voor kleuter-, lager-, secundair onderwijs en de lerarenopleiding.