Jane Goodall Institute België

Jane Goodall Institute België

Het Jane Goodall Institute België heeft een Roots & Shoots programma waarbinnen wij gratis workshops aanbieden voor jongeren en scholen. Met aandacht voor de lesplannen en de leeftijd van de leerlingen (lager en middelbaar niveau), bieden wij interactieve workshops aan rond de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), het tegengaan van illegale handel in wilde dieren, het belang van bomen-bossen-natuur, de migratie van gierzwaluwen, en uiteraard het inspirerende verhaal van Jane Goodall en de chimpanzees.  Via deze werksessies worden jongeren geïnspireerd om actie te nemen voor meer duurzaamheid, om respect te tonen voor dier-mens-milieu, en om familie en vrienden eveneens aan te moedigen. In de flyer kan u hierover meer informatie vinden over ons project en de over de thema's die wij momenteel kunnen aanbieden:  https://www.janegoodall.be/wp-content/uploads/2018/09/RootsShoots_flyer_JGI_Belgium.pdf

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Vlaanderen.
Wij zijn voor het geven van de workshops ook nog op zoek naar Nederlandstalige vrijwilligers met een hart voor de natuur en wilde dieren.
 

 

Leermiddelen (1)