Caritas-International

Solidariteit is niet zomaar een woord. Niets zo sterk als een enthousiaste groep die zich inzet voor een gemeenschappelijk doel. Al heel vroeg voelen veel jongeren dit goed aan: onder vrienden, in een jeugdbeweging, of op school. Wat als we jongeren zouden kunnen engageren om zich te verenigen in de strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid? Voor mensenrechten? Maar hoe doe je dat, en waar begin je?

GEBASEERD OP ONZE TERREINERVARING

Caritas International heeft een schat aan informatie en ervaring verzameld. Over wat er fout loopt, over kleine en grote uitdagingenlokaal en internationaal, maar ook over hoe we door ons te organiseren concreet kunnen bijdragen aan ideeën en oplossingen. Over hoe we door samen te werken met partners in binnen- en buitenland kunnen bijdragen aan een betere, rechtvaardige wereld. En hoe jongeren daar zelf aan kunnen bijdragen, ook vanuit België.

DOELGROEP

Onze projecten zijn vooral gericht op leerlingen en hun leerkrachten van de 2e en 3e graad secundair onderwijs maar kunnen evengoed aan bod komen in een buitenschoolse context.

ONZE THEMA’S

Op basis van onze terreinervaring in België, werken wij vooral rond migratie, asielzoekers en vluchtelingen. Bij interesse, kunnen wij ook andere thema’s aankaarten zoals internationale samenwerking in het Zuiden (voedselzekerheid en landbouwcoöperatieven).

HEB JE INTERESSE IN ÉÉN VAN ONZE PROJECTEN?

Neem dan contact op met Steffi Vermeire, Verantwoordelijke wereldburgerschapseducatie
s.vermeire@caritasint.be
Tel. +32 (0)2 229 36 24
GSM +32 (0)476 97 80 08