Caritas-International

Caritas-International

Caritas International is een Belgische ngo die slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede steunt, in hun eigen land of op de vlucht, en educatief materiaal aanbiedt rond de thematiek van migratie, vluchtelingen en samenleven.

ONZE EDUCATIEVE PROJECTEN

Met onze educatieve projecten willen we:

  • jongeren informeren en sensibiliseren over de leefwereld van migranten, asielzoekers en vluchtelingen
  • inzicht bevorderen in de huidige migratieproblematiek en mechanismen die (mondiale) ongelijkheid verder in de hand werken
  • bestaande vooroordelen en stereotypes die verband houden met diversiteit en multiculturaliteit aankaarten, om te komen tot een meer genuanceerde beeldvorming. Daarbij gaan we vragen over identiteit waarmee jongeren kunnen worstelen, niet uit de weg (vervagen van culturele identiteit, gebrek aan culturele referentiepunten in de Belgische samenleving…);
  • empowerment van individuen en organisaties zodat zij projecten, relaties en acties met betrekking tot solidariteit opzetten. 

Onze projecten zijn vooral gericht op leerlingen en hun leerkrachten van de 2e en 3e graad secundair onderwijs maar kunnen evengoed aan bod komen in een buitenschoolse context.

 

AANBOD

Wij werken vooral rond migratie, vluchtelingen en samenleven. Bij interesse, kunnen wij ook andere thema’s aankaarten zoals internationale samenwerking in het Zuiden (voedselzekerheid en landbouwcoöperatieven).

Bij ons kan je terecht voor:

  • educatief materiaal waarmee je als leerkracht in de klas aan de slag kan
  • vormingen voor leerkrachten op vraag en via ons open aanbod
  • workshops voor jongeren over migranten, asielzoekers en vluchtelingen, die aansluiten bij de actualiteit
  • schooltrajecten waarmee we een meer duurzame verandering beogen
  • begeleiding van solidariteitsprojecten georganiseerd door jongeren,
  • projecten om jongeren te mobiliseren rond de thema’s migranten, asielzoekers en vluchtelingen. 

>> ONTDEK ONS AANBOD HIER <<

 

AANPAK

Centraal in onze werking staat ervaringsgericht leren en ontmoeting met “de ander”. Of die andere nu een vluchteling, migrant of boer uit Congo is, door in te zetten op de kracht van dialoog, ontmoeting (digitaal of echt) en empathie proberen we als het ware de andere te “ont-anderen”. Dit doen we in ons eigen aanbod maar ook in de ontwikkeling ervan. De groep waarover we spreken, trachten we zoveel mogelijk te betrekken in de ontwikkelingsfase van ons educatief aanbod.  

In onze activiteiten stellen we Pestalozzi’s “hoofd, hart en handen” centraal. We reiken kennis aan om bepaalde structuren, uitdagingen en fenomenen in de wereld beter te begrijpen. We proberen in onze vormingen en educatief aanbod empathie en betrokkenheid te stimuleren en nieuwsgierigheid op te wekken, om zo jongeren zin te geven om zich in die wereld te begeven. Tot slot bieden we handelingsperspectieven aan om zelf in actie te komen. Dat hoeft zelfs niet per sé in die volgorde te zijn.

 

GEBASEERD OP ONZE TERREINERVARING

Caritas International heeft een schat aan informatie en ervaring verzameld. Over wat er fout loopt, over kleine en grote uitdagingen, lokaal en internationaal, maar ook over hoe we door ons te organiseren concreet kunnen bijdragen aan ideeën en oplossingen. Over hoe we door samen te werken met partners in binnen- en buitenland kunnen bijdragen aan een betere, rechtvaardige wereld. En hoe jongeren daar zelf aan kunnen bijdragen, ook vanuit België.

 

HEB JE INTERESSE IN ÉÉN VAN ONZE PROJECTEN?

Neem dan contact op met Nele Bossens, Verantwoordelijke wereldburgerschapseducatie
educ@caritasint.be
Tel. +32 (0)2 229 36 24
GSM +32 (0)476 97 80 08

>> ONTDEK ONS AANBOD HIER <<

Leermiddelen (8)

Bekijk alle