Investeren in Duurzaamheid : Lespakket

Thema van dit lespakket is maatschappelijk verantwoord investeren: de manier waarop we geld beleggen en investeringen doen, is vaak niet duurzaam. Dit heeft een zeer negatieve impact op mens en omgeving, nu en in de toekomst. Gelukkig bestaan er voldoende toegankelijke alternatieven om wel duurzaam met geld om te gaan.

Geld is geen evident onderwerp voor in de klas. Toch hebben de meeste leerlingen ermee te maken, als consument of wellicht al als spaarder. Jongeren zijn zich bewust van het belang van duurzame ontwikkeling. Dat geld hiervoor een hefboom is, is minder gekend. We vinden het belangrijk om jonge mensen bewust te maken wat er met hun geld gebeurt. Dit lespakket is een mooie gelegenheid om te tonen dat ze met hun geld keuzes kunnen maken die wel degelijk een verschil maken.

Lesdoelen zijn:
- Wat is de impact van geld op de samenleving?
- Welke positieve rol kunnen leerlingen als consument en (later) als spaarder of belegger hierbij spelen?
- Welke duurzame financiële producten worden in België aangeboden?
- Hoe kunnen bedrijven rekening houden met zaken als mensenrechten en het milieu?

Het lespakket is rijkelijk gevuld met mogelijkheden voor interactie, filmpjes en een rollenspel. Het Centrum voor Informatieve Spelen ontwierp hiervoor de nodige methodieken. De stof wordt steeds gekoppeld aan concrete situaties en de leerlingen worden gestimuleerd hun (onderbouwde) mening te geven. De lesmap bevat een ruime hoeveelheid achtergrondinformatie en suggesties voor verbreding of verdieping van de les.  

De les past in verschillende vakken.  Zo sluit ze aan bij de vakoverschrijdende doelstellingen Milieueducatie en Opvoeden tot burgerzin (vanaf schooljaar 2010-2011: Omgeving en duurzame ontwikkeling en Socio-economische samenleving) of kan het worden ingepast in een Project Algemene Vakken (BSO), Economie of Handel (ASO, TSO). Verder is er aansluiting met vakken waar duurzame ontwikkeling aan bod komt (bijv. aardrijkskunde, humane wetenschappen, godsdienst of zedenleer).

FairFin
Organisatie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
aso 3e graad
bso 3e graad
kso 3e graad
tso 3e graad
Economie - SEI - Boekhouding - BedrijfsbeheerLevensbeschouwing (erkende godsdienst, zedenleer)Burgerschap - MaatschappijleerAardrijkskundePAV - MAVO - GASV - ASPV
volwassenenonderwijs
Info
Downloadbaar lesmateriaal
Bijgewerkt: 03-10-2011
Nummer: 25903
Categorie
Syllabus - Cursus - Handleiding Lesvoorbereiding - Lesplan Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
Trefwoorden
bankbeleggenCentrum voor Informatieve Spelenduurzaamduurzaamheidethiekgeldlespakketmaatschappelijk verantwoord investerenmensenrechtenmilieueducatieopvoeden tot burgerzinsamenlevingspaargeldvideo