Hoe digitaal is jouw school?

Video: zo ga je aan de slag met SELFIE

SELFIE is een gratis zelfreflectietool. De tool verzamelt – anoniem – de meningen van leerlingen, leraren en schoolleiders over hoe technologie op hun school wordt gebruikt. De tool werkt met korte stellingen en vragen, waarop met behulp van een simpele schaal van één tot vijf kan worden geantwoord. De stellingen gaan over o.a. leiderschap, infrastructuur, opleiding van leraren en digitale vaardigheden van leerlingen.

Wil je graag aan de slag met SELFIE? Wij maakten screencasts om je op weg te helpen. Bekijk ze onderaan deze themapagina.  

Digitale competenties waarmee je aan ICT-eindtermen werkt

Wij bundelden voor jou alle leermiddelen waarmee je aan één van de nieuwe ICT-eindtermen werkt. Ben je dus op zoek naar leuk lesmateriaal om ICT in jouw les te integreren, neem dan een kijkje op deze themapagina.

Reminder: Vanaf dit schooljaar zijn de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs van kracht. De nieuwe eindtermen zijn geordend volgens 16 sleutelcompetenties waarvan één competentie specifiek verwijst naar ‘Digitale geletterdheid en mediawijsheid’. Maar ook bij andere sleutelcompetenties werden er ICT-gerelateerde eindtermen geformuleerd. Voor de digitale competenties werd het Europese referentiekader van DigCompEdu gebruikt.

Werk maken van computationeel denken

In de nieuwe eindtermen van de eerste graad is voor het eerst aandacht voor computationeel denken. Meer dan leren werken met een computer gaat het hier om probleemoplossend, creatief en stapsgewijs denken. Zoals een computer dus.

Op deze pagina staat lesmateriaal gedeeld door je collega's om computationeel denken te integreren in jouw les. Oh, en van 5 tot 20 oktober is er de EU CodeWeek waarbij leerlingen en leraren worden geïnspireerd om te werken aan computationeel denken en programmeren.

17-09-2019